ASANI DHE SUMA FIRMOSËN MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

Hani i Elezit, 8 prill 2019 – Në kuadër të shtrirjes së aktiviteteve hulumtuese-shkencore dhe kulturore jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, firmosi  marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Hanit të Elezit. Marrëveshja u nënshkrua në Komunën e Hanit të Elezit nga drejtori i Institutit, Skender Asani, dhe kryetari i Hanit të Elezit, Rufki Suma. Marrëveshja e firmosur synon krijimin e bazës për realizimin e projekteve të përbashkëta në fushën e promovimit të trashëgimisë kulturore, promovimi i veprimtarisë botuese, organizimi i tribunave dhe paneleve me interes të përbashkët në të cilat do të afirmohet ideja e bashkëpunimit ndërkufitar mes dy vendeve, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës, etj. Asani dhe Suma u shprehën se institucionet shkencore dhe kulturore të dy anëve të kufirit duhet të bëjnë më shumë përpjekje që të krijojnë bashkëpunim të ndërsjellë në fushën e kultures, sidomos mes të rinjve, sepse bashkëpunimi ndërshtetëror dhe rajonal është kusht për integrimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian dhe NATO.

Shikoni gjithashtu

75-VJETORI I ARKIVAVE TË PËRGJITHSHME TË SHQIPËRISË, VLERËSOHET LARTË PARTNERITETI I ITSHKSH

E përbashkëta e këtyre  aktiviteteve dhe takimeve ishte se kontributi që po jep ITSHKSH, kalon …