Kontakt

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

Adresa:

Bulevardi Ilinden, nr.99
Fahu postal: 171
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefonat:

+389 (0) 2 3215 381
+389 (0) 2 3215 382

Sektori juridik: lokal 113, Blerim Qaili

Sektori financiar: lokal 104, Haxhere Osmani

Person zyrtar për informacione me karakter publik:
Sara Velkovska

tel. mob.: 078 658 033
tel. fiks.: 02 3215 381

e-mail: kontakt@itsh.edu.mk
sara.velkovska@itsh.edu.mk