Shpresa Purde Memedi

Shpresa Purde Memedi

Ditëlindja dhe vendi:
07. 1972, Gostivar

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
(Profesor inordinar)
Doktor i shkencave të letërsisë

ARSIMIMI

 • -Doktoratura mbrojtur në vitin 2012 në Fakultetin Filologjik ,,Blazhe Koneski” Universiteti ,,Shën Kirili dhe Metodi -Shkup,  me temë nga letërsia krahasuese.
 • -Magjistratura mbrojtur në vitin 2009 në Fakultetin Filologjik ,,Blazhe Koneski” Universiteti  ,,Shën Kirili dhe Metodi”-Shkup, me temë nga letërsia shqipe.
 • -Fakulteti Pedagogjik ,, Shën Kliment Ohridski” -Shkup
 • -Gjimnazi ,,Pançe Poposki”- Gostivar
 • -Shkolla Fillore ,, Mosha Pijade” – Gostivar

 

 MARRËDHËNIA E PUNËS

 • 2018 – vijim: Studiuese e Letërsisë në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve- Shkup, Departamenti i Letërsisë Shqipe.
 • 2011 – vijim: Ligjëruese part time në Universitetin e Tetovës
 • 1997 – 2010: profesoreshë e mësimit klasorë në shkollën fillore ,,Vëllazërimi”- Gostivar.

 

BOTIME AUTORIALE

 1.  “Valë kujtimesh”, (poezi)  Vatra, Shkup, 2014.
 2. Fate njerëzish”, (poezi) Vatra, Shkup, 2016.
 3. Sentimente dhe dhembje “(poezi) I.N. Qendra për Kulturë, Gostivar, 2018.
 4. Revansh e dashuri“ (poezi) ITSHKSH, Shkup, 2020.
 5. Poetika e ekzistencijalizmit në kontekstin e letërsive ballkanike“(libër shkencor) ITSHKSH, Shkup 2019.
 6. Shkëndija që ndez dritë në shpirtin e revoltës “ (monografi) ITSHKSH, Shkup, 2021.
 7. Filozofia europerëndimore në romanin,,Pse“ të Sterjo Spasses”, (në dorëshkrim).

  

PUNIME SHKENCORE DHE RECENSIONE

 • -Panteon i fisnikërisë shpirtërore për kombin Mid’had Frashëri, “Studime albanologjike” nr.19, ITSHKSH, Shkup, 2019, fq. 245-253.
 • -Ismail Kadare, ‘’Kur sunduesit grinden”, “Studime albanologjike“ nr.20, ITSHKSH, Shkup, 2020, fq. 211- 222.
 • -Vepra letrare e Mid’had Frashërit një nocion filozofik dhe meditativ, “Studime albanologjike“ nr.21, ITSHKSH, Shkup, 2021, fq.347357.
 • – Ismail Kadare, “Dimri i vetmisë së madhe“, “studime albanologjike” nr.22, ITSHKSH, Shkup, 2022, fq. 137-145.
 • -Xhevat Gega – Kolos i arsimit shqip, “ Scupi “ nr. 34, ITSHKSH, Shkup, 2021, fq. 148-156.
 • -Gjasimet e kryepersonazhit të romanit “Pse“ të Sterjo Spasses me letërsinë gjermane dhe atë angleze, “Jehona e re“ nr. 1, Vatra, Shkup, 2022. Fq. 23-32.
 • -Gjasimet e  kryepersonazhit të romanit “Pse“ të Sterjo Spasses me letërsinë franceze, “Filologjia “ USHT, Tetovë 2023.
 • -Gjasimet e kryepersonazhit të romanit “Pse” me letërsinë ruse, “Jehona e re “, Vatra, Shkup, 2023.
 • -Gjasimet e romanit “Pse” të Sterjo Spasses dhe kryepersonazhit të tij me romanin “Oblomov” të shkrimtarit rus Gonçarov, “Jehona e re “, Vatra, Shkup, 2023.
 • -Gjasimet e romanit “Pse” të Sterjo Spasses me letërsinë Italiane, “Albanologjia” USHT, Tetovë, 2023.
 • -,,Alegoria simbolike e Kadaresë në romanin,, Pallati i ëndërrave” botuar në kuadër të ciklit poetik ,,Valë kujtimesh” fq. 85-96  Shkup, 2014
 • -,,Ndikimi i ekzistencijalizmit në romanin ,,Pse” të Sterjo Spasses” botuar në kuadër të  ciklit  poetik ,,Valë kujtimesh” fq 97-106 Shkup, 2014
 • –  ,, Poetika e ekzistencijalizmit në kontekstin e letërsive ballkanike” botuar në kuadër të ciklit poetik ,,Fate njerëzish” fq. 95-106.  Shkup, 2016
 • – Recension i librit ,, Më rikthe në jetë” me autor Rini Useini. Botuar në Tetovë, 2018.

Punimet shkencore në proces botimi për vitin 2023:

 • – ,,Krahasimi i romanit ,,Pse” të Sterjo Spasses me romanin ,,Shënimet nga nëntoka të Fjodor Dostojevskit”  “Studime albanologjike”, ITSHKSH, Shkup.
 • – ,,Ideologjia e palodhur në mërgim e Mid’had  Frashërit  dhe Ismail Kadaresë” “Balkanologjia” ITSHKSH, Shkup.

 

AKTIVITETE SHKENCORE

 • -Tribunë shkencore- ,,Ndikimi i Josif Bagerit për përhapjen e arsimit në “Rekën e epërme “, mbajtur në Komunën e Mavrovës, organizuar nga shoqata ,, Reka e Epërme” , 6 Gusht 2017;
 • -Tribunë shkencore: “Josif Bageri “- Kushtet e vështira për punë të iluministit dhe figures së arsimit shpirtëror shqiptar në vend të huaj, Sofje- Bullgari”, organizuar nga Shoqata “ Reka e Epërme”, mbajtur në Komunën e Mavrovës 7 Gusht 2017;
 • -Tribunë Shkencore : “Ekspresionizmi , (zëri i revoltës) në poetikën e Milosh Gjergj Nikollës ndikuar nga varfëria e individit në shekullin e nëntëmbëdhjetë në Shqipëri”, Shoqata “ Reka e Epërme “ , Komuna e Mavrovës, 8 Gusht 2015;
 • -Tribunë Shkencore:”Lirika e këngëve të Millosh Gjergj Nikolla“, Shoqata “Reka e Epërme“, Mavrovë, 10 Gusht 2014;
 • -Tribunë Shkencore:”Ndikimi i filozofisë së Fridrih Niçesë në korpusin e krijimtarisë së Millosh Gjergj Nikollës me këngën ,,Trajtat e mbinjeriut”. “Reka e Epërme“, Mavrovë, 11 Gusht 2013.
 • -Seminar njëditor në Gjimnazin “Nova” në Shkup 2002 me moton: Përmirësimi i kushteve për punë në shkollat tona, cilësia e përmbajtjes së librave, përmirësimi i sistemit arsimor.
 • -Udhëheqëse dhe koordinatore e projektit të mbështetur nga Shoqata ,,Reka e Epërme” në vitin 2013/ 2014/ 2015/2016/2017.

 

AKTIVITETE TË TJERA

 • -Anëtar i redaksisë së edicionit “Scupi “nr.34, ITSHKSH, Shkup, 2022.
 • -Pjesëmarrje në emision Edukativ Arsimor Televiziv, për një muaj (tema: letërsia për fëmijë).
 • -Pjesëmarrëse në tubimin nacional-seminar treditor në Ohër ,,Junior achivment” 2001 “, realizuar me nxënësit e shkollave fillore në Gostivar për të mësuar dhe njohur gjuhën angleze përmes të folurit, ilustrimeve, fotografive dhe librave të gjuhës angleze.
 • -Pjesëmarrëse në seminarin njëditor në SH.F.” Goce Dellçev“, Gostivar në vitin 1999 organizuar nga Ministria për arsim.
 • -Në vitin 1997 fiton vendin e dytë në konkursin e poezisë mbajtur me rastin e festës së 28 Nëntorit në Gostivar.
 • -Lektor i disa botimeve, etj.

Gjuhët e huaja:Gjuha shqipe (amtare), gjuha maqedonase, gjuha angleze
E-mail:shpresamemedi@hotmail.com
Telefon zyre:+389(0)23215381
Telefon mob:  +38970345978