Fatima Salifoska

Fatima Salifoska

Datëlindja dhe vendi: 30.12.1989, Kërçovë

Bashkëpunëtor shkencor / Docent
Doktor i Shkencave Politike

ARSIMIMI

 • Doktoratura në Fakultetin Juridik “Justiniani I” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”; Departamenti i shkencave politike;
 • Magjistratura në Fakultetin Juridik “Justiniani I” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”; Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomacisë;
 • Fakulteti Juridik “Justiniani I” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”; Departamenti i shkencave politike;
 • Gjimnazi i përgjithshëm “Mirko Mileski” – Kërçovë;
 • Shkolla Fillore “Sande Shterjoski” – Kërçovë.

MARRËDHËNIA E PUNËS

 • 2021-vijim: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup.
  Departamenti i Marrëdhënieve Shqiptaro-Osmane. 

BOTIME AUTORIALE

 • Цивилизациските темели на геополитиката на Балканот низ призмата на македонско-турските односи”, Institute for public policy , Skopje, 2022;
 • Twenty-five years at the United Nations: the Macedonian journey”, Institute for public policy, Skopje, 2021;
 • Montenegro at the annual general debate of the United Nations General assembly: (2006-2021)”, Institute for public policy, Skopje, 2021;
 • 40 aktivitete sportive dhe lojëra zbavitëse për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve”, Qendra Maqedonase për edukim qytetar, Shkup, 2016 (në maqedonisht, anglisht, turqisht dhe serbisht).

PUNIME SHKENCORE

 • „The migrants crisis effect on the relations between the European Union and the Republic of Turkey”, Journal of European and Balkan Perspectives, vol.4, no.1, Skopje, 2021. 34-43;
 • „Macedonian participation in the work of the UN General Assembly”, Journal of European and Balkan Perspectives, vol.4, no.1, Skopje, 2021. 22-33 (bashkë-autore);
 • „The war in Bosnia and Herzegovina through the prism of the humanitarian interventions and humanitarian aid of the United Nations”, Student’s Social Science Journal, vol. 11, no. 11, Stip, 2021. 43-55 (bashkë-autore);
 • „Улогата на Европската Унија во сецесионистичките кризи во земји членки: случај Каталонија vs. Шкотска” (shqip “Roli i Bashkimit Evropian në krizat secesioniste në vendet anëtare: rasti i Katalonjës vs. Skocisë”). New Balkan Challenges, year 3, number 1, Skopje: Center for International and Development Studies, 2020. 7-21;
 • „Политичките импликации од мигрантската криза во Република Македонија” (shqip “Implikimet politike të krizës së migrantëve në Republikën e Maqedonisë”) New Balkan Challenges, year 2, number 4, Skopje: Center for International and Development Studies, 2019. 5-12;
 • “Majkll D. Kallahan” Lidhja e Kombeve, Terrorizmi Ndërkombëtar dhe Politika e Jashtme Britanike, 1934-1938: (SHBA: Pellgrejv Makmillan, 2018), 317”, HISTORIA, vëll. LIV/2019, Nr. 1, 153-157;
 • – “Nexhad Mehmedoviq, Maqedonia në debatin e përgjithshëm vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (1993-2018), Instituti i Politikave Publike, Shkup 2018, 168”, Гласник на ИНИ (shq. Lajmëtar i IHK) , viti 63/2019, nr. 1-2, 195-197;
 • Konferenca shkencore ndërkombëtare: “Prijelomne godine Bosanskohercegovacke proslosti”, abstrakt i pranuar në temën: “Ottoman – Turkish documents for crafts and trade from the last decades of the Ottoman ruling in Bosnia and Herzegovina contained in the Bulgarian Archives”, Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë, 22-23.11.2019.

AKTIVITETE SHKENCORE

 • Konferencën shkencore ndërkombëtare “Ballkani dhe globalizimi” 27.10.2022, ITSHKSH, Shkup;
 • Forumi i Sigurisë në Beograd (Belgrade Security Forum) në temën: ,,Testing humanity”, Beograd, Serbi, 26-28.10.2021 (virtualisht në linjë);
 • Vienna Migration Conference 2021 në temën: ,,Re-imagining migration partnerships: Challenges, opportunities and strategies”, International Center for Migration Policy Development, 19-20.10.2021 (virtualisht në linjë);
 • Forumi Botëror i Demokracisë (World Forum for Democracy) në temën: ,,Is democracy in danger in the information age?”, Këshilli i Evropës, Strasburg, Francë, 06 – 08.11.2019;
 • “Seminar për përgjegjësinë sociale dhe promovimin e sipërmarrjes sociale (certifikatë)”, organizuar nga APPRM dhe Instituti për Strategji Ekonomike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare – Ohër, Shkup, 11.09.2018;
 • ,,Identity Fluctuations at the Crossroads of Religion, Ethnicity and Language: the Cases of Slavic Speaking Muslim Communities in the Republic of Macedonia and Kosovo”, SCOPES, Shkup, 30.06.2018;
 • ,,Academy for leadership (module III)”, organizuar nga BALKAN-NET, me mbështetjen e Fondacionit Hans Zajdel dhe Këshillit të Evropës, Pomorie, Bullgari, 13-16.06.2015;
 • ,,Academy for leadership (module II)”, organizuar nga BALKAN-NET, me mbështetjen e Fondacionit Hans Zajdel dhe Këshillit të Evropës, Ohër, Republika e Maqedonisë, 21-23.04.2015;
 • ,,Academy for leadership (module I)”, organizuar nga BALKAN-NET, me mbështetjen e Fondacionit Hans Zajdel dhe Këshillit të Evropës, Sandanski, Bullgari, 24-26.02.2015;
 • ,,From Master to Apprentice, a History and Culture Project”, Erasmus+, Ankara, Republic of Turkey, 12-19.12.2014;
 • ,,IV Regional School of Political Philosophy dr. Zoran Djindjic”, Zoran Djindjic Foundation, Beograd, Serbi, 29.09-05.10.2014;
 • Forumi Botëror i Demokracisë (World Forum for Democracy) në temën: ,,Re-wiring Democracy: connecting institutions and citizens in the digital age”, Këshilli i Evropës, Strasburg, Francë,23–29.11.2013;
 • Seminar: ,,Policy making in practice”, School of Public Policy |Mother Theresa|, implemented by Center for Research and Policy Making, financed by the Council of Europe, Mavrovë, 30.05-02.06.2013;
 • Seminar: ,,Multiculturalism and identity politics”, School of Public Policy |Mother Theresa|, implemented by Center for Research and Policy Making, financed by the Council of Europe, Ohër, 12-14.04.2013;
 • Seminar: ,,Public Policy”, School of Public Policy |Mother Theresa|, implemented by Center for Research and Policy Making, financed by the Council of Europe, Ohër, 23-25.11.2012;
 • Seminar: ,,NATO challenges after the Chicago Summit in 2012”, School of Public Policy |Mother Theresa|, implemented by Center for Research and Policy Making, financed by the Council of Europe, Ohër, 21-23.09.2012;
 • Regional Conference “Regional Post – ISAF engagement – Lessons learned and a legacy for A-5 countries future expenditure missions”, Euro-Atlantic Council of Macedonia, Shkup, 11-13.12.2012;
 • “Shkolla për qytetari aktive (moduli i dytë)”, realizuar nga FORUM-CSID, mbështetur nga FOSIM dhe USAID, Shkup, 08-10.06.2012;
 • “Shkolla për qytetari aktive (moduli i parë)”, realizuar nga FORUM-CSID, mbështetur nga FOSIM dhe USAID, Veles, 10-13.05.2012;
 • ,,Volunteering and Community work for me”, Grundtvig program, Berlin, Gjermani, 02-09.10.2011;
 • ,,Research methods for the social sciences”, Pristina Summer University, Prishtinë, Kosovë, 12-23.07.2010;
 • ,,Common pathways against xenophobia“, Youth exchange, Kljuc, Bosnjë dhe Hercegovinë, 20.03-01.04.2010;
 • ,,Promoting European citizenship through media“, Training course (Action 3.1), Durres, Shqipëri, 24-30.11.2009;
 • ,,Seminar on Survey Methodology (certificate)“, University of New York – Tirana and Center for research and policy making, Shkup 25-27.06.2009;
 • ,,International Summer University: “Language Courses”, AEGEE, (Zagreb, Rijeka, Zadar – Kroaci), 15-29.07.2009.

PROJEKTET

 • ,,NATO.MK”, Instituti i Politikave Publike – Shkup, projekt shkencor i miratuar nga Divizioni i NATO-s për Diplomaci Publike (NATO PDD), 2018 (hulumtues);
 • ,,USAID Interethnic Integration in Education Project”, implementuar nga Macedonian Civic Education Center, projekti shkencor i miratuar nga USAID, 2014-2016 (hulumtues dhe asistent projekti);
 • ,,Hulumtim i STEP të punëdhënësve 2014”, implementuar nga PUBLIK Shkup, financuar nga zyra e Bankës Botërore në Shkup, 2014 (hulumtues);
 • ,,Project for humanitarian and social assistance to Roma Holocaust survivors”, implementuar nga Association for development of Roma community in Republic of Macedonia – SUMNAL, projekti shkencor i miratuar nga IOM (International Organization for Migration) и Roma Holocaust Survivors – Humanitarian and Social Programmes (RHS-HSP), 2013-2014 (hulumtues dhe këshilltar juridik);
 • ,,Regional Post – ISAF Engagement: Lessons learned and a legacy for A-5 countries future expeditionary missions”, implementuar nga Këshilli Euro-Atlantik të Republikës së Maqedonisë, projekt shkencor i miratuar nga Divizioni i Diplomacisë Publike të NATO-s (NATO PDD), 2013 (hulumtues);
 • ,,Attitudes toward the Death Penalty in Ethnically Divided Societies: Albania, Macedonia, and Montenegro”, University of New York Tirana, projekti shkencor i miratuar nga Programi Rajonal për Promovimin e Kërkimit në Ballkanin Perëndimor (RRPP), 2010 (hulumtues).

AKTIVITETET TJERA

 • Anëtar i Kryesisë Rinore të Këshillit Euroatlantik të Republikës së Maqedonisë. www.atamacedonia.org.mk;
 • Anëtar i Kryesisë së Institutit për Politika Publike – Shkup, www.ipp.org.mk;
 • Anëtar i Shoqatës së Historianëve të Republikës së Maqedonisë, www.zirm.mk;
 • Anëtar i Shoqatës së Sigurisë Kibernetike dhe Krijim të politikave “Gratë në kibernetikë”, Shkup (Women4Cyber North Macedonia) www.women4cyber.mk.

Gjuhët e huaja: maqedonisht, shqip, anglisht
E-mail: salifoska.f@gmail.com
Telefon zyre: +389 (0)23215381/117
Telefon mob: