Ardian Limani

Ardian Limani

Datëlindja dhe vendi:
03.12.1980, Shkup

Bashkëpunëtor shkencor
Doktor i shkencave historike

ARSIMIMI

Doktoratura:  Në Institutin e Historisë Nacionale – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup, me temë: “Veprimtarie e klubeve shqiptare në vilajetin e Kosovës dhe Manastirit (fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX)”;

Magjistratura: Universiteti i Tetovës, Fakulteti Filozofik dega Histori drejtimi: Historia e Kohës së Re, me temë: “Lëvizja Kombëtare Shqiptare në sanxhakun e Shkupit gjatë vitit 1912”;

Fakulteti Filozofik dega Histori – Universiteti i Tetovës;

Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në Shkup;

MARRËDHËNIA E PUNËS

 • 2009 – në vijim, punëtor shkencor në sektorin e Historisë së Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe Lëvizjeve Demografike;
 • 2006 – 2009, arsimtar në Shkollën Fillore “Panajot Ginovski” në Shkup, i lëndës së Historisë dhe Kulturës Qytetare;

BOTIME AUTORIALE

 1. “Një shekull dashuri”, dokument për Nënën Terezë, Shkup, 2010. (bashkautor);
 2. “100 vjetori i gazetës Shkupi” (dokumente), Shkup, 2011 (bashkautor);
 3. “Lëvizja Kombëtare Shqiptare në Shkup 1908-1912” (dokumente), Shkup, 2012, (bashkautor);
 4. “Дејноста на албанските клубови во косовскиот и битолскиот вилает (крајот на XIX и почетокот на XX ”, Shkup, 2022;
 5. “Bullgarët dhe serbët në artikujt e gazetës “Shkupi” (1911-1912)”, Shkup, 2023, (bashkautor);
 6. “150 vjetori i lidhjes së Shkupit me hekurudhë”, Shkup, 2023, (bashkautor);

PUNIME SHKENCORE DHE RECENSIONE

 • “Promemorie e prezantuar nga delegacioni i shqiptarëve irredentist në Kongresin ndërkombëtar të të drejtave të popujve” – dokument, “Studime albanologjike” 1, 2009, Shkup, f. 261-267.
 • Recension: “E vërteta e mohuar që del prej arkivit” (Mr. Qerim Lita: “Shaban Efendia, atdhetar i devotshëm”, Kumanovë, 2010), Kërkime historike” 3, 2011, Shkup, f. 241-246.
 • “Procesverbal i delegates shqiptare në Konferencën e Paqes së vitit 1919” (dokument), “Studime albanologjike” 3, 2011, Shkup, f. 295-295.
 • “Roli i gazetës “Shkupi” në ngritjen e vetëdijes kombëtare”, “Studime albanologjike” 9, 2014, Shkup, f. 101-104.
 • Recension: “100- vjetori i gazetës Shkupi”, “Kërkime historike” 4, 2011, Shkup, f. 189-192.
 • “Rregullorja e Klubit Shqiptar të Shkupit”, “Kërkime historike” 5-6, 2012, f. 363-375.
 • “Rregullorja – Programi i Organizacionit Kombëtar të Shqipërisë”- (dokument), “Studime albanologjike” 6, 2012, f. 179-194.
 • “Organizimi territorial i vilajetit të Kosovës”, “Kërkime historike” 8, 2014, Shkup, f. 63-70.
 • “Shkollat dhe arsimi te shqiptarët gjatë viteve 1908-1912”, “Kërkime historike” 9-10, 2017, Shkup, f. 31-40.
 • “Kryengritja e shtatorit sipas gazetës “Politika” të Beogradit”, përmbledhje e punimeve nga konferenca shkencore “Kryengritja e Ohrit dhe e Dibrës të vitit 1913”, të botuara nga Instituti i Historisë Nacionale dhe Instituti i Trashëgimisë Shkencore Kulturore të Shqiptarëve, Shkup, 2014, f. 125-128.
 • “Ballafaqimi me të kaluarën, guximi qytetar në kohë të vështira”, Shkup, 2015, katalog i ekspozitës së dokumenteve, bashkautor, botuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, në bashkëpunim me Institutin e Historisë Nacionale në Shkup, Komunitetin Hebre në R. Maqedonisë dhe Qendrën Memoriale të Holokaustit të Hebrenjve nga Maqedonia.
 • “Shenjtorja nga Shkupi – korrespodenca”, 2016, Shkup, katalog i ekspozitës me dokumente për Gonxhe Bojaxhiun – Nënë Terezën, bashkautor, botuar nga: Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni dhe Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup.
 • Recension: “Monografi për Tanushën” të autorit Feri Arifi: “Tanusha në rrjedhat e historisë”, 2015.
 • “Katalogu i Institutit i Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Shkup (2007-2017)”, 2017 (bashkautor).
 • Recension: “Etnokultura shqiptare e në krahinën etnografike të Strugës” të Mr. Rini Useinit: “Veshjet popullore shqiptare të rajonit të Strugës”, 2017.
 • “Veprimtaria hulumtuese-shkencore e Masar Kodrës në Institutin e Historisë Nacionale në Shkup”, “Scupi”, nr. 19 – Konferenca shkencore mbajtur më 15.9.2017, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, 2018, f. 156-165.
 • “Skenderbeu në Kamus Ul Alam (Fjalori i madh i diturisë) të Sami Frashërit”, “Kërkime historike”, nr.  11, Shkup, 2018, f. 121-126.
 • “Rrethanat kulturore e arsimore në sanxhakun e Shkupit”, “Kërkime historike”, nr. Shkup, 2018, f.  77-82.
 • Recension: “Маrrdhëniet politike bullgaro- shqiptare (1908-1915)” të autorit Georgi, “Studime albanologjike” 19, 2019, Shkup, f. 277-282.
 • “Rrethanat politiko-shoqërore e administrative në sanxhakun e Shkupit gjatë vitit 1912”, “Kërkime historike”, nr. Shkup, 2019, f.  61-67.
 • Disa qytete të Maqedonisë së sotme sipas enciklopedisë së Sami Frashërit, Kërkime Historike nr. 15, f. 73-83, Shkup, 2020.
 • Arsimi dhe gjuha shqipe në Kongresin e Dibrës, “Kërkime Historike” nr. 16, f. 49-55, Shkup, 2020.
 • Kontributi i Klubit të Ohrit dhe Klubit të Strugës në kulturës shqiptare (1908), “ETNOALB”, nr. 4, f. 17-21, Shkup, 2020.
 • “ABECEJA SHQYPE” (Abetarja e Kumanovës, 1911), Studime Albanologjike nr. 20, f, 376-382, Shkup, 2020.
 • „Претставата на балканските народи во весникот Shkupi (1911-1912)“, Балканската историографија и современите предизвици, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум по повод 70 години од основањето на Институтот за национална историја – Скопје (Скопје, 9-10 ноември 2018 година), стр. 163-170, Скопје, 2021 година.
 • „Kuvendi i Shkupit i 14 tetorit 1912“, Revista Historike Shqiptare, f 103-118, Shkup, 2022.

AKTIVITETE SHKENCORE

 • 8-9 prill 2011, organizator i Konferencës “Ballafaqimi me identitetet e ndryshme- mundësi apo sfidë për Maqedoninë multikulturore”. Organizuar nga Shoqata e Historianeve Shqiptarë në Maqedoni mbështetur nga Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes Kornizë pranë Qeveris se Republikës së Maqedonisë.
 • 3 maj 2011, pjesëmarrës në programin e organizuar nga Komisioni Evropian me temë: “Ballafaqimi me te kaluarën”, takim me përfaqësuesin e zyrës së Komisionit Evropian për Maqedoni, euro-deputetin Jelko Kacin në Parlamentin Evropian, si dhe takim me prokuror në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish- Jugosllavinë në Hagë.
 • Në vitin 2011, bashkautor i projekti të Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, “Vizuelizimi i monumenteve islame, mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor në Maqedoni – në veçanti Shkupi”.
 • Nga 25 deri me 27 nëntor 2011, pjesëmarrës në konferencën ndërkombëtare në Budva, Mal të Zi me temë: “Si të mësohen temat sensitive në kontekst të ish Jugosllavisë”, të organizuar nga Organizate e Historianëve të Evropës “EuroClio”.
 • Më 12-14 tetor 2012, anëtar i këshillit organizativ i konferencës shkencore me temë “Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës”, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore në Shkup.
 • Në vitin 2012, bashkautor i projekti: “Vizuelizimi i monumenteve islame, mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor në Maqedoni – në veçanti Tetova” të Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni.
 • Nga 8-12 janar të vitit 2013, pjesëmarrës në seminarin ndërkombëtar në Berlin. RF Gjermanisë, me temë: “Krijimi i identiteteve përmes monumenteve”.
 • Në vitin 2013, bashkautor i projekti të Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, “Vizuelizimi i monumenteve islame, mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor në Maqedoni – në veçanti në Gostivar”.
 • Nga 12-22 janar 2014, pjesëmarrës në programin studimor të organizuar nga Departamenti i Shtetit të SHBA-ve (Uashington, Boston dhe Atlanta) me temë: “Ballafaqimi me të kaluarën – historia dhe politika”.
 • Nga 20 deri më 23 mars të vitit 2014, pjesëmarrës në seminarin e organizuar nga Qendra Memoriale të Holokaustit SHOAH në Paris, me temë: “Si të ligjërohet historia e Holokaustit”.
 • Nga 24 deri më 27 maj 2014, pjesëmarrës në seminarin regjional (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forum FZD në Strugë me temë: “Ballafaqimi me të kaluarën – në Ballkanin perëndimor”.
 • Në vitin 2014, bashkautor i projekti të Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, “Vizuelizimi i monumenteve islame, mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor në Maqedoni – në veçanti në Dibër”.
 • Nga 22-30 qershor të vitit 2014, pjesëmarrës në shkollën verore ndërkombëtare për studime të Holokaustit, Yad Vashem, në Jerusalem, Izrael.
 • Nga 23 deri më 26 tetor 2014, pjesëmarrës në seminarin regjional (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forumi ZFD në Novi Pazar, Serbi me temë: “Mitet gjatë ballafaqimit me të kaluarën”.
 • Nga 4 deri më 7 dhjetor 2014, pjesëmarrës në seminarin rajonal (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forumi ZFD në Novi Sad, Serbi me temë: “Nacionalizmi gjatë ballafaqimit me të kaluarën”.
 • Nga 6 deri më 9 gusht 2015, pjesëmarrës në seminarin rajonal (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forumi ZFD në Sarajeve, Bosnja dhe Hercegovina; me temë: “Prapa fotografive” (shoqëritë post konfliktuoze).
 • Në vitin 2015, bashkautor i projekti të Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, “Vizuelizimi i monumenteve islame, mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor në Maqedoni – në veçanti në Kumanovë”.
 • Nga 19 deri më 21 nëntor 2015, pjesëmarrës në seminarin rajonal (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forumi ZFD në Prishtinë, Kosovë me temë: “Dialogu Kosovë-Serbi”.
 • Nga 21 deri më 24 janar 2016, pjesëmarrës në trajnimin për hulumtime përmes rrëfimeve – histori orale, (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forumi ZFD në Beograd, Serbi.
 • Në vitin 2016, bashkautor i projekti të Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, “Vizuelizimi i monumenteve islame, mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor në Maqedoni – në veçanti në Manastir”.
 • Nga 7 maj deri më 10 maj 2016, promovim te ekspozitës me titull: “Ballafaqimi me të kaluarën, guximi qytetar në kohë të vështira”, në ambasadën e Republikës së Maqedonisë në Uashington, si dhe nga 11 deri më 20 maj 2016, promovim i ekspozitës së njëjtë në galerinë e Qendrës Kulturore të Maqedonisë në Nju Jork. Ekspozitë me dokumente, bashkautor, botuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, në bashkëpunim me Institutin e Historisë Nacionale në Shkup, Komunitetin Hebre në R. Maqedonisë dhe Qendrën Memoriale të Holokaustit të Hebrenjve nga Maqedonia.
 • Nga 21 deri më 23 gusht 2017, pjesëmarrës në trajnimin me temë: “Sensibilizimi i opinionit për liritë dhe të drejtat e njeriut”, Jerevan, Armeni.
 • Anëtar i këshillit organizativ të Konferencës Ballkanike me temë: “500 vjet nga Revolucioni i protestantëve”, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante, Tiranë, Institutin e Historisë Nacionale në Shkup dhe Instituti Ballkanik për Fe dhe Kulturë në Shkup, nën patronatin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, mbajtur nga 5-8 tetor 2017.
 • 22 korrik deri më 3 gusht 2018, në galerinë e Qendrës Kulturore të Maqedonisë në Nju Jork, SHBA organizim i ekspozitës me titull: “26 korrik 1963 – shembull i humanizmit”, organizuar nga Shoqata e Etnokulturës Shqiptare “ETNOALB” Shkup.
 • 9-10 nëntor 2018, pjesëmarrës në simpoziumin ndërkombëtarë shkencor “Historiografia ballkanike dhe sfidat bashkëkohore”, me rastin e 70-vjetorit të themelimit të Institutit të Historisë Nacionale në Shkup.
 • Pjesëmarrës në konferencë shkencore “Etnokultura e fushëgropës së Strugës dhe Ohrit” 21-22 gusht 2020, Strugë.
 • Pjesëmarrës në konferencë ndërkombëtare shkencore “Global trends and threats related with identities, cultural heritage, environment, creative communities, tourism and sustainable local/regional development”, “Ohrid –Vodici, 2022”, Ohrid, 17-19 January 2022, me temë: „The Balkan peoples through the photo lens of the Janaki and Milton Manaki brothers“.
 • Pjesëmarrës në shkollën verore “International Public History Summer School”, Vroclav, Poloni, 6-10 qershor 2022.
 • Pjesëmarrës në konferencë shkencore “Etnokultura në rajonin e Manastirit dhe Prespës” 9-10 shtator 2022, Manastir.
 • Ekspozitë me fotografi dhe dokumente me titull “150-vjetpori i lidhjes së Shkupit me hekurudhë”, 9 gusht 2023 Shkup.
 • 21-22 shtator 2023, pjesëmarrës në simpoziumin ndërkombëtarë shkencor “Evropa dhe Maqedonia – idetë, proceset dhe personalitetet”, me rastin e 75-vjetorit të themelimit të Institutit të Historisë Nacionale në Shkup.
 • Pjesëmarrës në konferencë shkencore “Etnokultura në rajonin e Pelagonisë (Krushevë, Prilep, Dollnen)” 29-30 shtator 2023, Krushevë.

AKTIVITETET TJERA

 • Gjatë vitit 2010, kryente funksionin e sekretarit të redaksisë shkencore të revistës “Studime albanologjike” nr. 2 të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup.
 • Anëtar i redaksisë shkencore të revistës “Kërkime historike” të Shoqatës së Historianëve Shqiptar në Maqedoni, nr. 3 – 2011, nr. 7 – 2013, nr. 8 – 2014.
 • Sekretar i redaksisë shkencore të revistës “Kërkime historike” të Shoqatës së Historianëve Shqiptar në Maqedoni në nr. 4 në vitin 2011, nr. 5-6 në vitin 2012.
 • Kryeredaktor redaksisë shkencore të revistës “Kërkime historike” të Shoqatës së Historianëve Shqiptar në Maqedoni në numrin 9 dhe 10 të vitit 2017, 11 dhe 12 të vitit 2018, si dhe numrave 13 dhe 14 të vitit 2019.
 • Anëtar i redaksisë së revistës shkencore “Scupi” të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup nr. 17 – 18 dhe 19 të vitit 2016.
 • Anëtar i redaksisë së revistës shkencore “Revista Historike Shqiptare” të Shoqatës Kulturore “AKSES” në numrin 1 të vitit 2022 dhe numrin 2 të vitit 2023.

Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht
E-mail: ardianshkupi@hotmail.com
Telefon zyre: +389 (0)2 3215 381
Telefon mob:  +389(0)70 289 507