Ardian Limani

Ardian Limani

Datëlindja dhe vendi: 03.12.1980, Shkup

Asistent hulumtues
Magjistër i shkencave historike

ARSIMIMI

 

 • Doktorant (prej nëntorit 2014) në Institutin e Historisë Nacionale, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup;
 • Magjistratura në degën Histori, Fakultetin Filozofik i Universitetit Shtetëror të Tetovës, tema “Lëvizja Kombëtare Shqiptare në Sanxhakun e Shkupit gjatë vitit 1912”;
 • Studimet në degën Histori, në Fakultetin Filozofik të Universitetit Shtetëror të Tetovës;
 • Mësimet fillore në shkollën “Liria” në Shkup, arsimin e mesëm në shkollën e mesme profesionale “Cvetan Dimov” në Shkup;

 

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

-Që nga 1 shtatori 2006 ka punuar në Shkollën Fillore “Panajot Ginovski” në Shkup, si mësimdhënës i lëndën e Historisë dhe Kulturës Qytetare. -Nga 4 gushti i vitit 2009 është zgjedhur asistent i ri hulumtues në sektorin e Historisë së popullit shqiptar në Maqedoni dhe i Lëvizjeve Demografike pranë Institutit për Trashëgimi Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup.

AKTIVITETET SHKENCORE

 

 • E vërteta e mohuar që del prej arkivit (Mr. Qerim Lita: “Shaban Efendia, atdhetar i devotshëm”, Kumanovë, 2010), Kërkime historike” 3, 2011, Shkup, f. 241-246 (recension).
 • 100- vjetori i gazetës Shkupi, “Kërkime historike” 4, 2011, Shkup, f. 189-192 (recension).
 • Rregullorja e Klubit Shqiptar të Shkupit, “Kërkime historike” 5-6, 2012, f. 363-375.
 • Promemorie e prezantuar nga delegacioni i shqiptarëve irredentist në kongresin ndërkombëtar të të drejtave të popujve (dokument), “Studime albanologjike” 1, 2009, Shkup, f. 261-267.
 • Procesverbal i delegatës shqiptare në Konferencën e Paqes të vitit 1919 (dokument), “Studime albanologjike” 3, 2011, Shkup, f. 295-295.
 • Rregullorja – Programi i Organizacionit Kombëtar të Shqipërisë (dokument), “Studime albanologjike” 6, 2012, f. 179-194.
 • Një shekull dashuri, dokument për Nënën Terezë, Shkup, 2010. (bashkautor).
 • 100 vjetori i gazetës Shkupi (dokumente), Shkup, 2011 (bashkautor).
 • Lëvizja Kombëtare Shqiptare në Shkup 1908-1912 (dokumente), Shkup, 2012
 • Organizimi territorial i vilajetit të Kosovës “Kërkime historike” 8, 2014, Shkup, f. 63-70.
 • Roli i gazetës “Shkupi” në ngritjen e vetëdijes kombëtare, “Studime albanologjike” 9, 2014, Shkup, f. 101-104.

 

 

AKTIVITETET TJERA

 

 • Me 8-9 prill 2011 organizator i Konferencës Ballafaqimi me identitetet e ndryshme- mundësi apo sfidë për Maqedoninë multikulturore. Organizuar nga Shoqata e Historianeve në Maqedoni mbështetur nga Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes Kornizë pranë Qeveris se Republikës së Maqedonisë.
 • Me 3 maj 2011 pjesëmarrës në programin e organizuar nga Komisioni Evropian me temë: Ballafaqimi me te kaluarën , ku vizituar zyrën e Komisionit Evropian për Maqedoni, Parlamentin Evropian- takim me euro deputetin Jellko Kacin si dhe vizitë në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish- Jugosllavinë, ku jemi takuar me përfaqësues të prokurorisë.
 • Nga 25 deri me 27 nëntor 2011 pjesëmarrës në konferencën ndërkombëtare në Budva, Mal të Zi me temë Si të mësohen temat senzitive në kontekst të ish Jugosllavisë.
 • Më 12-14, 2012 konference shkencore organizuar nga Instituti I Trashigimis Shpirtërore e Kulturore me temë Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës.
 • Nga 8-12 janar të vitit 2013, pjesëmarrës në seminarin ndërkombëtar në Berlin. RF Gjermanisë, me temë: “Krijimi i identiteteve përmes monumenteve”.
 • Nga 12-22 janar 2014, në programin studimor të organizuar nga Departamenti i Shteti i Shteteve te Bashkuara të Amerikës (Uashington, Boston dhe Atlanta) isha pjesëmarrës me temë:“Ballafaqimi me të kaluarën – historia dhe politika”.
 • Më 20 mars 2014, kam mbrojtur temën e magjistraturës me titull: “Lëvizja Kombëtare Shqiptare në Sanxhakun e Shkupit gjatë vitit 1912” dhe mora titullin shkencor – Magjistër i historisë.
 • Nga 20 deri më 23 maj të vitit 2014, kam marr pjesë në seminarin e organizuar nga Qendra Memoriale të Holokaustit SHOAH në Paris, me temë: “Si të ligjërohet historia e Holokaustit”.
 • Nga 24 deri më 27 maj, kam marr pjesë në seminarin regjional (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forum FZD në Strugë me temë: “Ballafaqimi me të kaluarën – në Ballkanin perëndimor”.
 • Nga 22-30 qershor të vitit 2014, jam pjesëmarrës në seminarin e organizuar nga shkolla ndërkombëtare për studime të Holokaustit e Yad Vashem, në Jerusalem, shteti i Izraelit, me temë: “Si të studiohet Holokausti”.
 • Nga 23 deri më 26 tetor 2014, pjesëmarrje në seminarin regjional (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forumi FZD në Novi Pazar, Serbi me temë: “Mitet gjatë ballafaqimit me të kaluarën”.
 • Nga 4 deri më 7 dhjetor, merr pjesë në seminarin rajonal (Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Bosnjë) të organizuar nga Forumi FZD në Novi Sad, Serbi me temë: “Nacionalizmi gjatë ballafaqimit me të kaluarën”.

Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht
E-mail: ardianshkupi@hotmail.com
Telefon zyre: +389 (0) 232 15 381
Telefon mob: +389(0)70289507