Skender Asani

Skender Asani

Datëlindja dhe vendi:
07.04.1972, Shkup

Këshilltar shkencor
(Profesor ordinar)

Doktor i shkencave historike

ARSIMIMI

 • Doktoratura: Instituti i Historise Nacionale – Shkup, tema e disertacionit: “Veprimtaria politike e Xhemietit (1919 – 1925)“;
 • Magjistratura: Universiteti Shteteror i Tetovës, F.Filozofik – dega e Historisë, tema: “Kryengritja e përgjithshme shqiptare e vitit 1912, sipas burimeve bullgare”;
 • Fakulteti: Universiteti Shteteror i Tetovës, F.Filozofik – dega e Historisë, tema: ”Kryengritja e Dervish Carës (1844)”.

MARRËDHËNIA E PUNËS

2014, Drejtor i ITSHKSH, Shkup;
2008, ITSHKSH, Departamenti i Historisë së Shqiptarëve të Maqedonisë dhe Lëvizjeve Demografike;

BOTIMET – LIBRAT SHKENCORE:

1. “Shqiptarët e Shkupit ndër shekuj”, Shkup, 2008 (publicistikë)
2. “Bibliografi për Shkupin”, Shkup, 2008
3. “Kryengritja e përgjithshme shqiptare e vitit 1912, sipas burimeve bullgare”, Shkup, 2010
4. “100 – vjetori i lindjes së Nënë Terezës”, Shkup, 2010
5. “100 – vjetori i gazetës Shkupi”, Shkup, 2011
6. “Shkupi shqiptar” (dokument), Shkup, 2011
7. “Hasan Prishtina”(dokument), Shkup, 2011
8. “Shurmë nëpër kohë” (punime shkencore), Shkup, 2013
9. “Rilindja Shqiptare (e autorit bullgar Diplomati)”, (përgatitur për botim nga S.Asani dhe M.Prishtina), Shkup, 2013
10. “Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në vitet 1911-1912‘ – dokumente bullgare, bashkëautorësi me Sevdail Demirin, Fondacioni Dauti, Shkup, 2015
11. “Çaulevi dhe vepra e tij për Shqipërinë”, Libraria e Çarshisë, Shkup, 2015;
12. “Rrugëtimi –  Патешествие – Journey”, në bashkautorësi me Albert Ramaj, ITShKSh & Acta Non Verba, Shkup, 2017;
13.  “Dokumente, fotografi dhe dëshmi për familjet katolike Shqiptare në Shkup (Monografi) I”./ “Documents, Pictures And Testimonies For Catholic Albanian Families In Skopje (Monography) I”, në bashkautorësi me Albert Ramaj dhe Natasha Didenko, Acta Non Verba, Shkup, 2017;
14. “Dega e Shkupit e Lidhjes së Prizrenit dhe Jashar Bej Shkupi, (Pëmbledhje me Dokumente)”, ITShKSh, Shkup, 2018;
15.  “Shkupi dhe Kumanova nën pushtimin bullgar (1941-1944), në dritën e dokumenteve shqiptare” (përmbledhje me dokumente), në bashkautorësi me Sevdail Demiri, ITShKSh, Shkup, 2018;
16. “Demonstratat popullore të vitit 1968 në Tetovë” – me grup autorësh, ITSHKSH, Shkup, 2018;
17. “Shkupi për Vitin e Skënderbeut (1468-2018) / Скопје за годишнината на Скендербег (1468-2018) / Skopje for Skenderbeg Year (1468-2018), ITShKSh, Shkup, 2018;
18. “Familjet Katolike Shqiptare në Shkup – II”/ “Catholic Albanian Families In Skopje – II”, në bashkautorësi me Albert Ramaj dhe Nora Maliqi, ITShKSh, Shkup, 2018;
19. “Konti Bertold dhe çështja shqiptare”, në bashkautorësi me Qerim Lita, ITShKSh, Shkup, 2018;
20. “Kontesti Kufitar Ndërmjet Shqipërisë dhe Mbretërisë së SKS-së (1919 – 1925), (dokumente), në bashkautorësi me Isamedin Azizi, ITShKSh, Shkup, 2019;
21. “Legjislacioni bazik antisemitik në mbretërinë e Bullgarisë, përmbledhje dokumentesh” (shqip, maqedonisht, anglisht), në bashkautorësi me Nora Maliqi Zylali dhe Vllado Popovski, ITShKSh, Shkup, 2020;
22. “Nga Gonxhe Bojaxhiu deri te Nënë Tereza – Një sage për jetën e shqiptarëve katolikë të Shkupit –“ / “From Gonxhe Bojaxhiu to Mother Theresa  – A saga about the life of Albanian Catholics from Skopje –“, në bashkautorësi me Nora Maliqi Zylali dhe Albert Ramaj, ITShKSh, Shkup, 2020;
23. “Ditari i Parashqevi Qiriazit, ditët e mija në Konferencën e Versajës, dokumente”, në bashkautorësi me Nora Maliqi Zylali, ITShKSh, Shkup, 2020;
24. “Strategjitë e të mësuarit për holokaustin në Republikën e Maqedonisë së Veriut ‐ Стратегии за учење на холокаустот во Република Северна Македонија” , në bashkautorësi, ITShKSh, Shkup, 2020;
25. “Adresat e reja të një kujtese”, ITShKSh, Shkup 2021;

PUNIME SHKENCORE:

 1. “The Albanian question at the London Conference of ambassadors from the perspective of the Bulgarian diplomacy (The London Conference of Ambassadors and Geopolitical changes in the Balkans)“, South East European University Tetovo – Indiana University, 2014.
 2. “Burimet që flasin për veprimtarinë politike të Xhemietit “, “ Kërkime Historike 8“, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, Shkup, 2014.
 3. “Pronësia e shtëpisë së Gonxhe Bojaxhiut (Nën Terezës) – dëshmi për shqiptarësinë e sheshit të Shkupit (Dokumente)“, “Scupi“, nr. 11, ITSHKSH, Shkup, 2015.
 4. “Petar Çaulev dhe vepra e tij Shqipëria“, revista “Studime albanologjike”, nr. 10, ITSHKSH, Shkup, 2014, 25 – 67.
 5. “Xhemieti, model për veprimtarinë e partive politike të sotme“, revista “Shenja” nr. 61, Shkup, 2016.
 6. “Fjala përshëndetëse (Tribunë shkencore 70 – vjetori i botimit të gazetës “ Flaka e Vëllazërimit”, “Scupi 10“, ITSHKSH, Shkup, 2015.
 7. “Mbi disa emërtime të lagjeve të Shkupit në shek. XIX – XX“,“ Scupi“, nr. V, ITSHKSH, Shkup, 2014.
 8. “Албанците и Евреите во Втората Светска Војна “, Меѓународна научна конференција “Евреите во Македонија (Историја, традиција, култура, јазик и религија)“, Еврејска заедница во Република Македонија – Македонска академија на науките и уметностите – Институт за национална историја, Скопје, 2015.
 9. “Zhvillimet politike në Shkup pas kapitullimit të Bullgarisë (shtator – nëntor 1944)“, Simpozium shkencor Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore, Instituti i historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, 2014.
 10. “Fan Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët”, “Scupi“, nr. 13, ITSHKSH, Shkup, 2015.
 11. “Programi i Qeverisë shqiptare në Konferencën e Paqes në Versaje (1919), “Scupi “, nr.7, ITSHKSH, Shkup, 2015.
 12. “Shkupi – qendër e rëndësishme e Organizatës politike Xhemieti“, “Scupi“, nr. 12, ITSHKSH, Shkup, 2015.
 13. “Shqipëria dhe shqiptarët në vështrimin e veprimtarit Petar Çaulev “, Kryengritja e shtatorit dhe lufta e Petrinjës 1913 (përmbledhje kumtesash nga Konferenca Shkencore e mbajtur në 27 – 28 shtator 2013, Shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni dega Strugë – Komuna e Strugës, Strugë, 2015.
 14. “Veprimtaria e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare 1985-1987”, në bashkautorësi me Halide Palloshi, Lëvizja, nr.3., Prizren, 2020;
 15. “Gjendja e (mos) arsimimit në territoret verilindore shqiptare” (në bashkautorësi me Sevdail Demiri), SCUPI – 17, ITShKSh, Shkup, 2017;
 16. “Shtypi shqiptar në Maqedoni për kërkesën ‘Kosova Republikë’, në vitet 1981-1982”, në bashkautorësi me Sevdail Demiri, Lëvizja, nr.2., Prishtinë, 2018, 161-165;
 17. “Skënderbeu i ri (një interpretim ndryshe), “Studime Albanologjike” – 17, ITShKSh, Shkup, 2018,
 18. “Burimet e hulumtuara për veprimtarinë politike të Xhemijetit”, “Kërkime Historike” – 9/10, Shkup, 2017,
 19. “Familjet katolike shqiptare të Shkupit, në fokusin e historisë”, në bashkëautorsi me S. Demiri, Studime Muzeologjike, nr. 8., Tiranë, 2018;
 20. “Vulën e kombndertimit të Shqiptarëve e bëri Kongresi i Manastrit”, Scupi – 23, ITShKSh, Shkup, 2018;
 21. “Procese pozitive zor se do të mund të ndodhin, pa intervenimin energjik të NATO-s 20 vjet më parë”, Scupi – 25, ITShKSh, Shkup, 2019;
 22. “Evropa një sallë operacioni ku vetem kirurgët amerikan kryejn punën”, Ditët e Alfabetit I, ITShKSh, Shkup 2020;

PJESËMARRJE NË KONFERENCA SHKENCORE:

 1. Referat në konferencën shkencore “Lufta e Parë Botërore dhe çështja shqiptare (1914-1918), Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 19.9.2014;
 2. Referat në konferencën shkencore “Shqiptarët në rrjedhat e Luftës së Parë Botërore (1914-1918)”, Instituti i Historisë “Ali Hadri” -Prishtinë dhe Instituti Albanologjik – Prishtinë, 15.10.2014;
 3. Referat në simpozium shkencor “Toponimia shqiptare në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2014.
 4. Referat në simpozium shkencor “Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët”, ITSHKSH, Shkup, 2015.
 5. Referat në simpozium shkencor “Lufta e Parë Botërore 1914 – 1918”, ITSHKSH, Shkup, 2015.
 6. Konferenca shkencore “Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH, Shkup, 14−15.10.2015;
 7. Konferenca shkencore “70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së në Shkup”, ITSHKSH–Shkup dhe Instituti i historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, Shkup, 1.6.2016;
 8. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare “Jasharajt dhe lufta çlirimtare”, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, 06.03.2018, Prishtinë;
 9. Kumtesë në simpoziumin shkencor të organizuar Shoqëria “Lëvizja”, Shoqata e të Burgosurve Politikë të Kosovës dhe Instituti Albanologjik – Prishtinë, organizoi Simpozium shkencor ,“Lëvizja Popullore e Kosovës në vitet 1982 – 1984 dhe heronjtë Rexhep Mala, Nuhi Berisha, Bajram Bahtjari e Zija Shemsiu”, 25.01.2018, ITShKSh, Shkup;
 10. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare “Lidhja Shqiptare e Prizrenit”, 10.06 2018, Prizren.
 11. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare “Komiteti mbrojtja kombëtare e Kosovës dhe koha e tij”, 02.05 2018, Tiranë;
 12. Меѓународен научен симпозиум „Балканологија и современите предизвици„, 9-10.11.2018, Скопје;
 13. Kumtesë në konferencën shkencore “Veprimtaria atdhetare e Shotë Galicës”, 21.12. 2017, Prishtinë.
 14. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare “Gjergj Kastrioti Skënderbeu në 550 vjetorin e vdekjes”, 16.10. 2018, Prishtinë;
 15. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare “110 vjetori të Kongresit të Manastirit”, 22.11 2018, Manastir;
 16. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare “Antifashizmi popullor tek shqiptarët në kuadër të 75 vjetorit të çlirimit”, 31.07. 2019, Tiranë;
 17. Kumtesë në simpoziumin shkencore të organizuar nga Shoqëria “Lëvizja”, Shoqata e të Burgosurve Politikë të Kosovës dhe Instituti Albanologjik – Prishtinë, organizoi Simpozium shkencor, “Lëvizja e viteve 1985-1987 dhe mbledhja e saj e parë e përgjithshme”, 19.01.2019, ITShKSh, Prizren;
 18. Kumtesë në konferencën shkencore ndërkombëtare “Fytyra e armikut të popullit gjatë diktaturës së proletariatit në Shqipëri 1944 – 1990”, 19.05 2019, Tiranë;

UDHËHEQËS I PROJEKTEVE SHKENCORE:

 1. “Institucionet kulturore në Shkup”, Shoqata e Historianëve Shqiptar në Maqedoni, e mbështetur nga Qyteti i Shkupit si projekt me interes kulturor të Qytetit të Shkupit për vitin 2014;
 2. “Zanatet e vjetra në Çarshinë e Vjetër në Shkup”, Shoqata e Historianëve Shqiptar në Maqedoni, mbështetur nga Qyteti i Shkupit si projekt me interes kulturor të Qytetit të Shkupit për vitin 2015;
 3. “Njohja e të rinjve me punën e institucioneve të fushës së kulturës”, “Запознавање на младите со работата на установите од областа на културата“, Shoqata e Historianëve Shqiptar në Maqedoni,  mbështetur nga Qyteti i Shkupit si projekt me interes kulturor të Qytetit të Shkupit për vitin 2016;
 4. “Vizuelizim i monumenteve islame – mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor në R. M. (me vështrim të veçantë mbi Manastirin)“, Shoqata e Historianëve Shqiptar në Maqedoni, mbështetur nga Qyteti i Shkupit si projekt me interes kulturor të Qytetit të Shkupit për vitin 2014;
 5. “Vizuelizim i monumenteve islame – mundësitë e zhvillimit të turizmit kulturor në R. M. (me vështrim të veçantë mbi Kumanovën)“, Shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni, e mbështetur nga Ministria e Kulturës, si projekt me interes kombëtar të kulturës për vitin 2015;
 6. “Vizuelizim i monumenteve islame – mundësitë e zhvillimit të turizmit kulturor në R. M. (me vështrim të veçantë mbi Dibrën)“, Shoqata e Historianëve Shqiptar në Maqedoni, e mbështetur nga Ministria e Kulturës, si projekt me interes kombëtar të kulturës për vitin 2016;
 7. “Xhamitë dhe Teqetë në Shkup dhe rrethinë, në Periudhën në mes dy Luftërave Botërore, (Dokumente, Fotografi, Dëshmi)”, ITShKSh – projekt shkencor i miratuar nga Ministria e Kulturës e RMV-së, 2019;
 8. “100 Years Wilson, Paris Peace Conference Albanian American Frienship”, ITShKSh, Komuna e Çairit, IAPS – projekt shkencor i miratuar nga Ministria e Kulturës e RMV-së, 2019;
 9. “The Path of the Righteous – Holocaust Stories of Macedonia and Albania. Through the life of the survivors and Righteous”, ITShKSh – projekt shkencor i miratuar nga Ministria e Kulturës e RMV-së, 2019;
 10. “Животот на Старата Скопска Чаршија низ вековите”, Acta Non Verba- projekt shkencor i miratuar nga Ministria e Kulturës e RMV-së, 2019;
 11. “Zhvillimet kulturore – historike të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut gjatë shek. XIX-XX” – projekt hulumtues trevjeçar i ITShKSh-së – Shkup (2021-vijim).

AKTIVITETET TJERA

Kryetar i Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni
Ligjërues part-time në Universitetin Shtetëror të Tetovës

Gjuhët e huaja: maqedonisht, serbo – kroatisht dhe bullgarisht
E-mail: skendershkupi1@hotmail.com
Telefon zyre: +389 (0) 232 15 381
Telefon mob: 070 210 187