Murtezan Idrizi

Murtezan Idrizi

Datëlindja dhe vendi: 12. 05. 1980, fsh.Nigishtan, Shkup

Asistent hulumtues
Magjistër i shkencave historike

ARSIMIMI

 

  • -Doktorant në Universitetin e Sakarjasë në Turqi, dega Histori e përgjithshme, tema e punimit “Identiteti shqiptar gjatë historisë”;
  • -Magjistratura në Universitetin e Sakarjasë në Turqi, dega Historia Islame dhe Arti;
  • -Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup;
  • -Medreseja “Isa Beu” në Shkup;
  • -Shkolla fillore në fsh.Nigishtan, Shkup.

 

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

 

  • Prej vitit 2012 i punësuar në ITSHKSH, në fillim si administrator, ndërsa prej vitit 2013 si asistent i ri hulumtues;
  • Bibliotekist në Shtëpinë botuese “Logos-A” – Shkup;
  • Më parë është marrë me përkthime private nga gjuha turke;

 

 

AKTIVITETE SHKENCORE:

 

  • Punimi i magjistraturës me temë “Manastiri (Bitolla) në Shek XIV dhe XV-të”.
  • Pjesëmarrje në konferencën shkencore “Themelimi i Sulltanatit Osmanë dhe drejtimi i tyre drejtë Rumelisë”.

 

Gjuhët e huaja: Maqedonisht dhe turqisht, shërbehet edhe me arabisht dhe anglisht
E-mail: m_idrizi001@hotmail.com
Telefon mob: +389(0)70 372 198, dhe +389(0)70 286 210