Minir Ademi

Minir Ademi

16.03.1963, fsh. Hotël, Likovë / Kumanovë

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
(Profesor inordinar)
Doktor i shkencave historike

ARSIMIMI

 • -Doktoroi më 2013, në Institutin e Historisë Nacionale në Shkup, me temën “Arsimi dhe kultura shqiptare në Maqedoni (1944-1960)”.
 • -Magjistroi më 2005, në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës – dega Histori, me temën: “Arsimi dhe shkolla shqipe në Kumanovë e rrethinë (1945-1995)”.
 • -Në vitin 1988 kreu Fakultetin Filozofik-dega e Historisë në Universitetin e Prishtinës.
 • -Gjimnazin “Goce Dellçev” në Kumanovë;
 • -Shkollën fillore “Lirija” (tani “A.Z.Çajupi”) fsh. Hotël, Komuna e Likovës.

MARRËDHËNIA E PUNËS 

-Në vitin 1992 filloi me punë si profesor i lëndës së Historisë në shkollën fillore “Bajram Shabani” në Kumanovë, ndërsa në vitin 1993 u punësua si profesorë i lëndës së Historisë pranë Gjimnazit ,,Goce DellÇev” të Kumanovës, ku punoi deri në vitin 2010, ndërsa nga viti 2010 e deri më më vitin 2018, punoi si profesor i Historisë pranë gjimnazit të ri “Sami Frashëri” në Kumanovë.

-Nga 17 nëntori i vitit 1918, punësohet në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, si dhe bashkëpunëtor i jashtëm në Universitetin  e Tetovës (Fakulteti i Historisë).

 

BOTIME SHKENCORE AUTORIALE: 

 1. Dëshmorët e kombit, UÇK – 2001”, Kumanovë, 2010;
 2. Arsimi shqip në Kumanovë e rrethinë (1945-1995)”, Kumanovë,2012;
 3. Luftëtari i tri emblemave (Beqir Sadiku – Komandant Sllupçani)”,Kumanovë, 2014.
 4. ,,Hotla nëpër kohë”, monografi, Kumanovë, 2017.
 5. ,,Arsimi dhe kultura shqiptare në Maqedoni (1944-1960)”, Kumanovë, 2018
 6. ,,Ismet Jashari-Kumanova”, në dorëshkrim.

 

AKTIVITETE ARSIMORE DHE SHKENCORE

 1. Seminar i organizuar nga Shoqata për ndihmë psikosociale & Qqendra për edukim i mbajtur më 28.09.2003 në Strugë, ku mori çertifikatë për kryerjen me sukses të kursit (moduli 1) për trajnim psikosocial për arsimtarë.
 2. Seminar i organizuar nga Shoqata për ndihmë psikosociale & Qendra për edukim, mbajtur më 19.10.2003 në Strugë, moduli 2.
 3. Seminar i organizuar nga Shoqata për ndihmë psikosociale & Qendra për edukim, mbajtur më 21.12.2003 në Strugë, moduli 3.
 4. Seminar i organizuar nga USAID në gusht të vitit 2005, ku mori çertifikatë për trajnimin, për njohuritë themelore në informatike dhe teknologji komunikimi.
 5. Seminar i organizuar nga Universiteti FON në maj të vitit 2009, ku mori çertifikatë për trajnim të aplikacionit EDUBUNTU në mësimdhënie.
 6. Seminar i organizuar nga Byroja për zhvillimin e arsimit, mbajtur në maj 2008, Veles, ku iu nda çertifikatë mbi trajnimin e projektin për modernizimin e arsimit.
 7. Seminar i organizuar nga USAID, Shkup 2005, ku iu nda çertifikatë pjesëmarrje në trajnimin “Me lexim dhe shkrim deri te mendimi kritik”.
 8.  Seminar i organizuar nga USAID, Shkup 2009, ku iu nda çertifikatë pjesmarrjeje në trajnimin “Arsimi për të drejtë sociale në kuadër të projektit: Mësimdhënia kreative dhe të nxënit”.
 9. Seminar i organizuar nga Fakulteti i Shkencave Informatike dhe inxhinieri kompjuterike me temë: Projekt në fondacionin ,,Wikipedia,,-Internet Enciklopedi ne vitin 2013, ku iu nda çertifikatë për pjesmarrje, prezentim dhe punim për Wikipedia.
 10. Në Konferencën e parë ndërkombtare të organizuar nga Fakulteti Filozofik në Tetovë me temë: ,,Problemet socio-kulturore dhe sfidat e bashkëkohësisë” mbajtur më 18/19.10.2013, ku iu nda çartifikatë për pjesmarrje për kumtesën “Zhvillimi i ngjarjeve të vitit 2001, që i dhanë shenjat e një kryengritje gjithëshqiptare në Maqedoni”. Ky punim u vlerësua nga komisioni përgjegjës dhe iu dha e drejta për botim në revistën shkencore ,,Filozofika” -2015.
 11. Në Konferencën e dytë ndërkombtare të organizuar nga Fakulteti Filozofik në Tetovë me temë: ,,Ballafaqimi me të kaluarën dhe rimendimi i paqës në Ballkanin multikulturor”, mbajtur më 17/18.10.2013, ku iu nda çartifikatë për pjesëmarrje me kumtesën ,,Fillet e arsimit të mesëm shqip në Kumanovë”. Ky punim u vlersua nga komisioni përgjegjës dhe iu dha e drejta për botim në revistën shkencore ,,Filozofika” -2015.
 12. Seminar i organizuar nga Byroja për zhvillimin e arsimit, në maj të vitit 2015 me temë: ,,Standardet në notim për të arriturat e nxënësve”, ku iu nda çertifikatë për pjesëmarrje.

Gjuhët e huaja:Gjuha shqipe (amtare), gjuha maqedonase, gjuhë frënge.
E-mail: dr.minir_ademi@hotmail.com
Telefon zyre:+389(0)23215381
Telefon mob: +38970357638