Laura Papraniku

Laura Papraniku Bejtullau

Datëlindja dhe vendi:
12.05.1975, Dibër

Asistente hulumtuese
Kandidat doktorant i shkencave të gjuhës

ARSIMIMI

 • Magjistratura në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit – Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë;
 • Fakulteti i Filologjisë, dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup;
 • Gjimnazi i përgjithshëm “Zdavko Çoçkovski” – Dibër;
 • Shkolla fillore “Vëllazërim Bashkimi” – Dibër.

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

 • 2019 – vijim: Asistente hulumtuese në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, Departamenti i Marrëdhënieve Shqiptare – Osmane;
 • 2018 – 2019: Këshilltare e posaçme e ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademit për marrëdhënie me publikun dhe mediat, në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës;
 • 2009 – 2018: Gazetare në Radio Shkupi – Servisi i tretë i Programit në gjuhën shqipe në RTVM & gazetare bashkëpunëtore në gazetën KOHA – Maqedoni e Veriut;
 • 2000 – 2009: Gazetare në gazetën “Lajm”, gazetën FAKTI, Radio 21, Radio Vati & bashkëpunëtore në revistat “Shenja”, “Arena”, “Opinioni 3”, “Alternativa” ,”Studenti”, Kërkimi i bazës së përbashkët”, “Ilyria”, e tj.

 

 BOTIME AUTORIALE

 •  “Pabarazia në arsim”, (hulumtim), Focus Print, Shkup, 2022;
 • “Gjyshja më ka treguar” – I (përmbledhje përrallash dhe rrëfimesh popullore), Shoqata për Veprim Qytetar DEA 22, Focus Print, Shkup, 2023.

 

PUNIME SHKENCORE

 • Cilësia e arsimit në RMV në kohën e Pandemisë” (botuar në  Revista shkencore albanologjike “Studime Albanologjike, numër 22,  ITSHKSH, 2022, ISSN: 1857-6958;
 • “Abetarja e profesor Xhevat Gegës vazhdimësi e abetareve shqipe ne Maqedoninë e Veriut” (botuar në Revistën SCUPI 34, ITSHKSH, 2022,  ISBN: 978-608-4897-57-6);
 • “Gjuha dhe arsimi nga mundësia për shkollim deri te diskriminimi i pakicës nga shumica” (bot. ITSHKSH, Përmbledhje shkencore Ballkani midis mitit, realitetit dhe perspektivës, Nr.3,Shkup, 2021, ISSN:978-608-4897-45-3);
 • “Diskriminimi kulturor dhe arsimor  – nxitës i trazirave sociale dhe politike” (bot. Revista shkencore albanologjike “Studime Albanologjike 21”, ITSHKSH-së, 2021, ISSN: 1857-6959);
 • “Vizioni i Elitave për arsimin dhe pozita e mësimdhënësve në periudha të ndryshme” (bot. Revista shkencore SCUPI, nr.30, Shkup, 2020 – ISSN 978-608-4897-15-6);
 • “Mexhlisi  institucion i mençurisë dhe alegorisë dibrane” (bot.”Etno alb” revistë shkencore për folklor dhe etnologji, nr.2, Shkup, 2018 – ISSN 2545 – 4617).

 

AKTIVITETE SHKENCORE

 • Kumtesë në Konferencën shkencore “Cilësia në arsim dhe perspektiva e shkollës shqipe në mileniumin  e tretë”, 7 mars 2022, Tetovë, Shoqata Akademike e Shqiptarëve për Shkencë dhe Art – Tetovë;
 • Kumtesë në Konferencën shkencore “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë” – 40-vjetori, 10 qershor 2021, Prishtinë, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë & Akademia e Studime Albanologjike – Tiranë;
 • Kumtesë në Tribunën shkencore “Figura poliedrike e profesor Xhevat Gegës”, 1 shtator 2021, ITSHKSH, Shkup;
 • Kumtesë në Tribunën shkencore “Arsimi në kohën e Pandemisë”, 7 mars 2021, Shkup, ITSHKSH, Shkup;
 • Kumtesë në Tribunën shkencore “Gjendja e arsimit në vend, sfidat dhe perspektivat”, 7 mars 2020, Shkup, ITSHKSH;
 • Kumtesë në Konferencën shkencore ndërkombëtare “Ballkani midis mitit, realitetit dhe perspektivës, 23 – 24 tetor 2020, ITSHKSH – Shkup;
 • Kumtesë në Konferencën shkencore “Etnokultura në trevën e Dibrës”, 28 -29 shtator 2018, Dibër, Shoqata e etnokulturës shqiptare “Etnoalb”.

 

ANGAZHIME DHE AKTIVITETET TJERA

 • Bartëse dhe koordinatore e projektit “Thesaret e trashëgimisë – II”, Kumanovë – Çair – Studeniçan – Dibër, SHVQK DEA 22, 2023;
 • Kryeredaktore e librit “Gjyshja më ka treguar” – I, SHVQK DEA 22, Shkup, 2023;
 • Bartëse dhe koordinatore e projektit “Thesaret e trashëgimisë – I”, Dibër – Shkup – Kumanovë, SHVQK DEA 22, 2022;
 • Pjesëmarrëse dhe moderatorë në “Java e veçantë studimore” 04 – 07 tetor 2022, Tetovë, Fakulteti Pedagogjik i UT-së & Shoqata arsimore në Zvicër;
 • Kryetare  e Shoqatës për Veprim Qytetar Kulturor “DEA 22” Shkup (2021-vijim);
 • Trajnuese në “Training for the Academy for Public Policy” – Workshop III, 07- 09 maj 2021, Strugë, Nacional Youth Council of Macedonia, SDC & IFES;
 • Anëtare e këshillit për organizimin e Tribunës shkencore Figura poliedrike e profesor Xhevat Gegës, ITSHKSH, 2021;
 • Moderimi i  Konferencës Ndërkombëtare Shkencore “Ballkani midis integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal”, ITSHKSH, tetor 2021;
 • Moderimi i Konferencës shkencore “Ramiz Abdyli profesori dhe studiuesi model I historiografisë shqiptare”, ITSHKSH, qershor 2021;
 • Koordinatore dhe moderatore e Tribunës shkencore “Arsimi dhe Pandemia”, ITSHKSH, mars 2021;
 • Kryeredaktore e revistës shkencore SCUPI, nr.30, ITSHKSH, Shkup, 2020;
 • Anëtare e këshillit nismëtar për organizimin e Manifestimit kulturor të 110 Vjetorit të lindjes së Nënës Terezës, ITSHKSH, 2020;
 • Koordinatore dhe moderatore e Tribunës shkencore, “Gjendja e arsimit në vend, sfidat dhe perspektivat”, ITSHKSH, mars 2020;
 • Trajnuese në “Academic Administartive Professional Development Programme”, UEJL, 18 – 21 gusht 2014, Strugë;
 • Pjesëmarrëse në Programin vizitues të institucioneve të BE-së, 15 – 23 shtator 2010, Luksemburg.

 

ÇMIME DHE VLERËSIME

 • Çmimin shtetëror “Mito Haxhi Vasilev – Jasmin”, për arritje dhe kontribut të veçantë në sferën e gazetarisë, Ministria e Kulturës të RMV-së, Shkup, 2022;
 • Mirënjohje për kontribut dhe angazhimin profesional në realizimin e punëtorive edukative “Përrallat e gjyshes/it – thesar i trashëgimisë”- I, SHVQK DEA 22, Shkup, 2022;
 • Çmimi “Vangjush Gambeta”, Unioni i Gazetarëve Shqiptar, Tiranë, 2015;
 • Certifikatë fituese për sfidën e inovacionit, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, 2014;
 • Çmimi i parë në Festivalin Mbarëkombëtarë të Radiostacioneve “Radiofest”, Gjakovë, 2013;
 • Mirënjohje për angazhim të dalluar në gazetarinë hulumtuese, Instituti Maqedonas i Mediumeve, Shkup, 2012;
 • Mirënjohje për kontributin e dhënë në afirmimin e dijes, fjalës së shkruar dhe mendimit të lirë, SHB “Logos – A”, Shkup, 2011;
 • Certifikatë për përfundimin e Programit vizitues të institucioneve të BE-së, European Juralism Centra, 2010;
 • Mirënjohje për kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e gazetarisë, Gazeta “FAKTI”, 2003.

Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht
E-mail: laurapapraniku@yahoo.com
Telefon mob: +389 71 372 212