Zeqirija Ibrahimi

Zeqirija Ibrahimi

Datëlindja dhe vendi: 14.06.1977, Shkup

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
Doktor i shkencave filologjike

ARSIMIMI

 

 • 2010 – doktor i shkencave filologjike – Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup Tema: Konjunksioni si mjet i kohezionit në gjuhën standarde shqipe;
 • 2007 – magjistër i shkencave filologjike – Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup Tema: Referimi i brendshëm gjuhësor: anafora dhe katafora (analizë krahasimtare ndërmjet gjuhës shqipe dhe gjuhës maqedonase);
 • 1999 – profesor i gjuhës dhe letërsisë shqiptare – Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup.

 

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

 

 • 2011 – aktualisht – Punëtor shkencor në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve;
 • 2004-2011 – Bibliotekar në Fakultetin e Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup.

 

 

BOTIME – LIBËR:

 

 • “INTERLINEARIS – studime mbi gjuhën shqipe”, ITSHKSH, Shkup, 2014.

 

 

PUNIMET SHKENCORE:

 

 • Vlera stilistike e orientalizmave në mevludin e Tahir Efendi Popovës, Mevludi tek shqiptarët fq. 199-208, Bashkësia Islame e Kosovës, Prishtinë, 2009.
 • Gjuha standarde shqipe dhe epoka e kompjuterizimit, SCUPI nr. 2 fq. 143-152, ITSHKSH, Shkup, 2012;
 • Hasan Prishtina – vizionari që pengoi planet serbe, SCUPI nr. 4 fq. 449-460, ITSHKSH, 2012, Shkup;
 • Fletët e Mehmet Akif Ersojt, Studime albanologjike nr. 7 fq. 13-18, ITSHKSH, Shkup, 2013;
 • Gjuha shqipe në kohën e Perandorisë Osmane, Studime albanologjike nr. 8 fq. 53-60, ITSHKSH, Shkup, 2013;
 • Tërmetet e Shkupit – nga fatkeqësi natyrore në fatkeqësi kulturore, Kërkime historike nr. 8, Shoqata e Historianëve Shqiptarë, fq. 123-126, SHKUP, 2014;
 • Letërsia shqipe në shkollë dhe ideologjia, SCUPI nr. 6 fq. 109-122, ITSHKSH, Shkup, 2014;
 • Standardizimi i toponimisë shqiptare në Maqedoni, SCUPI nr. 5 fq. 177-184, ITSHKSH, Shkup, 2014.

 

 

AKTIVITETET SHKENCORE

-Pjesëmarrje në:

 • “Java e albanologjisë”, Instituti Albanologjik – Prishtinë, 2013;
 • “Osmanlıdan Sonra Balkanlarda Kaybolan Değeler” (sempoziyum), RUTEV, Üsküp Derneği, Koprü, Ensar, 8 haziran 2013, Üsküp;
 • “Java e albanologjisë”, Instituti Albanologjik – Prishtinë, 2014;
 • “Seminari VII Ndërkombëtar i Albanologjisë”, USHT 2013, Tetovë;
 • “Seminari VIII Ndërkombëtar i Albanologjisë”, USHT 2014, Tetovë;
 • “Problemet socio-kulturore dhe sfidat bashkëkohore” (konferencë), Fakulteti Filozofik, USHT 2013, Tetovë;
 • “Letërsia shqipe dhe shkolla”, ITSHKSH, 2013, Shkup;
 • “Shaban Demiraj – figurë e shquar e albanologjisë dhe bllkanologjisë”, ITSHKSH, 2013, Shkup;
 • • “110 vjetori i vdekjes së Sami Frashërit”, Universiteti “Hasan Prishtina” – Prishtinë dhe Qendra Kulturore “Atatürk” e Ankarasë, 23-25 tetor 2014, Prishtinë.

 

Gjuhët e huaja: maqedonisht (shkrim dhe komunikim), anglisht (njohje pasive).
E-mail:zibrahimi@localhost, zibrahimi@yahoo.com
Telefon: +389(0)23215381