Sefer Tahiri

Safer Tahiri

Datëlindja dhe vendi:
26.01.1977, f.Radushë, Shkup

Këshilltar shkencor
(Profesor ordinar)

Doktor i shkencave të komunikimit

ARSIMIMI

 • Doktoratura, Universiteti “Nju Jork” në Shkup, drejtimi i komunikimit, me temë: ‘Ndikimi i partive politike në politikën redaktuese të Shërbimit radiodifuziv publik-RTVM, në periudhën 1998-2006’;
 • Magjistratura, Instituti i Hulumtimeve Sociologjike, Politike dhe Juridike, Shkup, me temë: ‘Ndikimi i partive politike në politikën redaktuese të televizioneve komerciale në Republikën e Maqedonisë’;
 • Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin Publik të Shkupit- programi studimor: Gazetari;

 

MARRĖDHĖNIA E PUNĖS

 • ITSHKSH, Këshilltar shkencor në Sektorin e lidhjeve të ndërsjella kulturore, historike dhe gjuhësore mes shqiptarëve dhe maqedonasve me popujt tjerë të rajonit;

BOTIMET

1.  “Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (2012)”, në bashkautorësi me Skender Asanin dhe Mehmet Prishtinën;
2.  Rruga e kampionit olimpik Shaban Tërstena (koautor), botues: Shaban Tërstena, Shkup, 2017
3. Trajtesa identitare (autor), ITShKSh, Shkup, 2018
4. Raportimi në interes të publikut – mbrojtja e parimeve etike në raportim përmes punës së Komisionit të Ankesave pranë Këshillit të Etikës në Media (koautor i publikimit), Këshilli i Etikës në Media, Shkup, 2017

PUNIMET SHKENCORE

 • “Kontributi kombëtar i gazetës Shkupi (2012)”, revista “Kërkime historike”, SHHSHM, Shkup;
 • “Të rinjtë midis mediave dhe letërsisë (2012), revista Scupi, ITSHKSH, Shkup;
 • “Raportimi i mediave mbi tërmetin e vitit 1963 në Shkup”, “Kërkime historike”, SHHSHM, Shkup;
 • “Raportimi i mediave mbi divesitetet”, 2012, botim i veçantë i Institutit Maqedonas të Medias, Shkup;
 • “Globalizimi dhe identiteti i shqiptarëve”, revista Studime albanologjike, 2012, ITSHKSH, Shkup;
 • “Retorika e Hasan Prishtinës”, revista shkencore Scupi, 2012, ITSHKSH, Shkup;
 • Roli i mediave në përhapjen e stereotipave fetare dhe islamofobisë në Republikën e Maqedonisë, revista shkencore “Centrum”, numër 8, Qendra për Bashkëpunim dhe Mirëkuptim Institucional, Shkup, 2017. Link: http://centrum.mk/wp-content/uploads/2017/12/PJESA-19.pdf
 • Statusi juridik – kushtetues i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, “Studime albanologjike”, numër 20, ITShKSh, Shkup, 2020. Link: https://www.itsh.edu.mk/studime-albanologjike-shkarko/
 • Mediat dhe komunikimi ndërkulturor në Ballkan, “Ballkanologjia 1”, ITSHKSH, Shkup, 2019
 • Shqiptarët dhe maqedonasit në diskursin mediatik dhe politik në Maqedoninë e Veriut nga periudha e pluralizmit deri më sot, “Ballkanologjia 2”, ITShKSh, Shkup, 2020

 

AKTIVITETET SHKENCORE

 • Bartës i projektit “Promovimi i trashëgimisë kulturore”, (2012, 2013, 2014), ITSHKSH, Shkup;
 • Kryetar i Këshillit organizues të konferencës ndërkombëtare shkencore me temë “Figura e tjetrit në kulturën ballkanike. (viti 2019).
 • Kryetar i Këshillit organizues të konferencës ndërkombëtare shkencore me temë “Ballkani midis së kaluarës, realitetit dhe perspektivës” (viti 2020).

 

AKTIVITETET TJERA

 • Sekretar shkencor i Institutit nga viti 2018
 • Udhëheqës i Departamentin e Lidhjeve të Ndërsjella Kulturore, Historike dhe Gjuhësore midis Shqiptarëve dhe Maqedonasve dhe Popujve tjerë të Rajonit pranë ITShKSh-së (vitet 2015-2018).
 • Udhëheqës i studimeve pasdiplomike në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore në Shkup;
 • Kryetar i Sindikatës së ITShKSh – Shkup nga viti 2020
 • Anëtar i Këshillit të ITShKSh, Shkup
 • Redaktor i Buletinit të ITShKSh-së
 • Asistent dhe më pas docent në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit-Programi studimor: Komunikim ndërkombëtar (2008-aktualisht), ku ligjëron grupin e lëndëve nga fusha e medias dhe komunikimit;
 • Trajnues në projektin: Trajnimi i arsimtarëve të shkollave fillore dhe të mesme mbi produksionin e përmbajtjeve multimediale, projekt i USAID i realizuar nga Instituti Maqedonas i Medias;
 • Anëtar i Komisionit të Ankesave pranë Këshillit të Etikës së Mediave në Maqedoni;

Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht
E-mail:sefertahiri@gmail.com
Telefon zyre: +389 (0) 232 15 381
Telefon mob: +389 (0) 71 492 795