Sefer Tahiri

Safer Tahiri

Datëlindja dhe vendi: 26.01.1977, f.Radushë, Shkup

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
Doktor i shkencave të komunikimit

ARSIMIMI

 

 • Doktoratura, Universiteti “Nju Jork” në Shkup, drejtimi i komunikimit, me temë: ‘Ndikimi i partive politike në politikën redaktuese të Shërbimit radiodifuziv publik-RTVM, në periudhën 1998-2006’;
 • Magjistratura, Instituti i Hulumtimeve Sociologjike, Politike dhe Juridike, Shkup, me temë: ‘Ndikimi i partive politike në politikën redaktuese të televizioneve komerciale në Republikën e Maqedonisë’;
 • Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin Publik të Shkupit- programi studimor: Gazetari;

 

 

MARRĖDHĖNIA E PUNĖS

 

 • ITSHKSH, Bashkëpunëtor shkencor në Sektori i lidhjeve të ndërsjella kulturore, historike dhe gjuhësore mes shqiptarëve dhe maqedonasve me popujt tjerë të rajonit;

 

 

BOTIMET-PUNIMET SHKENCORE

 

 • “Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (2012)”, në bashkautorësi me Skender Asanin dhe Mehmet Prishtinën;
 • “Kontributi kombëtar i gazetës Shkupi (2012)”, revista “Kërkime historike”, SHHSHM, Shkup;
 • “Të rinjtë midis mediave dhe letërsisë (2012), revista Scupi, ITSHKSH, Shkup;
 • “Raportimi i mediave mbi tërmetin e vitit 1963 në Shkup”, “Kërkime historike”, SHHSHM, Shkup;
 • “Raportimi i mediave mbi divesitetet”, 2012, botim i veçantë i Institutit Maqedonas të Medias, Shkup;
 • “Globalizimi dhe identiteti i shqiptarëve”, revista Studime albanologjike, 2012, ITSHKSH, Shkup;
 • “Retorika e Hasan Prishtinës”, revista shkencore Scupi, 2012, ITSHKSH, Shkup;

 

 

AKTIVITETET SHKENCORE

 

 • Bartës i projektit “Promovimi i trashëgimisë kulturore”, (2012, 2013, 2014), ITSHKSH, Shkup;

 

 

AKTIVITETET TJERA

 

 • Udhëheqës i studimeve pasdiplomike në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore në Shkup;
 • Anëtar i Këshillit të ITSHKSH, Shkup
 • Asistent dhe më pas docent në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit-Programi studimor: Komunikim ndërkombëtar (2008-aktualisht), ku ligjëron grupin e lëndëve nga fusha e medias dhe komunikimit;
 • Trajnues në projektin: Trajnimi i arsimtarëve të shkollave fillore dhe të mesme mbi produksionin e përmbajtjeve multimediale, projekt i USAID i realizuar nga Instituti Maqedonas i Medias;
 • Anëtar i Komisionit të Ankesave pranë Këshillit të Etikës së Mediave në Maqedoni, etj.

 

Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht
E-mail:sefertahiri@gmail.com
Telefon zyre: +389 (0) 232 15 381
Telefon mob: +389 (0) 71 492 795