U promovuan botime nga toponomastika dhe gjeo-shkenca

Shkup, 12 dhjetor 2019 – Sot në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, u bë promovimi i dy librave për mikrotoponiminë e rajonit të Shkupit nga autori Xhemaludin Idrizi, si dhe i botimeve të fundit profesionale të “Geo-SEE Institute”.

Me këtë rast, në fillim fjalë përshëndetëse pati drejtori i ITSHKSH-së, Skender Asani, i cili e theksoi veçanërisht rëndësinë e hulumtimeve shkencore gjuhësore në terrenin e Shkupit, nga autori Idrizi, si një kontribut i çmueshëm për zhvillimin e toponomastikës.

Më pas, kryetari i “Geo-SEE Institute”, Bashkim Idrizi, bëri një elaborim të thuktë lidhur me veprimtarinë e përgjithshme hulumtuese dhe botuese të këtij Instituti, në sferën e gjeo-shkencës.

Rreth veprës “Mikrotoponimia e Karshiakës së Shkupit” të autorit Xhemaludin Idrizi, foli recensenti Mustafa Ibrahimi, kurse rreth librit “Mikrotoponimia e Dërvenit të Shkupit”, u lexua referati i recensentit Zeqir Kadriu.

Në fund, autori Xhemaludin Idrizi falënderoi të pranishmit për prezencën dhe theksoi se këto vepra janë rezultat i një pune disavjeçare hulumtuese në terrenin e rajonit të Karshiakës dhe  Dervenit të Shkupit, të cilat plorësojnë një boshllëk në sferën e studimeve të toponomastikës.

Të gjitha botimet e promovuara sot, sipas botuesit, gjenden edhe në formatin online, prandaj ato mund të jenë të qasshme për të gjithë të interesuarit.

Shikoni gjithashtu

NJË LIBER MONOGRAFIK QË SHËRBEN SI URË KOMUNKIMI ME GJENERATAT E ARDHSHME

Nga Prof. Dr. Skender ASANI Libri që po promovojmë sot në Kërçovë është lidhja më …