Udhëheqësia

Dr. Skender Asani

Drejtor

DREJTORI

Këshilli i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (ITShKSh), më 28.10.2014 zgjodhi dr. Skender Asanin për drejtor të Institutit.

Më 24.08.2018 dhe më 28.06.2022, dr. Skender Asani u rizgjodh në pozitën e drejtorit, si kandidat i vetëm i paraqitur në konkursin e shpallur publik. Zgjedhja dhe rizgjedhja e Asanit për drejtor është bërë njëzëri nga të gjithë anëtarët e brendshëm dhe të jashtëm të Këshillit të Institutit.

Skender Asani nga Shkupi, është doktor i shkencave historike, autor i dhjetëra librave shkencor – historik, pjesëmarrës në shumë konferenca shkencore. Është në marrëdhënie të rregullt pune në ITShKSh që nga viti 2008, kurse prej vitit 2021 mbanë titullin këshilltar shkencor (profesor i rregullt). 

 

 

KËSHILLI I ITSHKSH-së

Këshilli i Institutit është organ drejtues i përbërë nga gjashtë anëtarë të brendshëm, të zgjedhur me shumicë votash nga vetë punëtorët shkencorë, dhe tre anëtarë të jashtëm të deleguar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me mandat katërvjeçar.

Këshilli aktual i ITSHKSH-së është konstituuar më 16.09.2022, në këtë përbërje:

Dr. Sevdail Demiri – kryetar

Mr. Idaete Sinani – zv/kryetare

Dr. Zeqirija Ibrahimi – anëtar

Dr. Sefer Tahiri – anëtar

Dr. Besnik Rameti – anëtar

Dr. Minir Ademi – anëtar

 

Dr. Avzi Mustafa  – anëtar i jashtëm i Këshillit

Dr. Fehari Ramadani – anëtar i jashtëm i Këshillit

Dr. Isak Sherifi – anëtar i jashtëm i Këshillit.

 

 

SEKRETAR

Blerim Qaili

 

 

BASHKËPUNËTORËT E JASHTËM SHKENCOR:

Dr. Xhevat Lloshi – Universiteti i Tiranës

Dr. Avzi Mustafa – Universiteti i Shkupit

Dr. Nebi Dervishi – Universiteti i Tetovës

Dr. Izaim Murtezani – Instituti i Folklorit në Shkup

Dr. Anton Nikë Berisha – Universiteti i Kalabrisë

Cand. dr. Mehmet Prishtina – Universiteti i Shkupit