Vizitë studimore në SHBA

Programi “Ballafaqimi me të kaluarën – historia dhe politika”

f1Tre punëtorë shkencor të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup (ITSHKSH), drejtori Shefqet Zekolli, Skender Asani dhe Ardian Limani, ishin pjesë e grupit prej dhjetë anëtarësh nga Maqedonia, që qëndruan në SHBA, në kuadër të programit ndërkombëtar për vizitorë dhe udhëheqës: “Ballafaqimi me të kaluarën – historia dhe politika”.

Vizita studimore është zhvilluar prej 11 deri më 22 janar 2014 në disa shtete amerikane, me sponsorizim të Departamentit të Shtetit Amerikan, përkatësisht Zyrës për çështje edukative e kulturore.

Me këtë rast, në Uashington vizituan Muzeun Kombëtar të Indianëve Amerikanë, pastaj Muzeun Kombëtar të Historisë Amerikane dhe Qendrën ‘Ronald Regan’. Një takim të rëndësishëm kishin me ambasadorin Filip Riker, i cili gjatë kohë kishte shërbyer në diplomacinë amerikane për vendet ballkanike, dhe një mandat ishte ambasador edhe në Maqedoni (2008-2011). Po ashtu në Uashington grupi ka vizituar Arkivin Kombëtar, si dhe Bibliotekën  e Kongresit Amerikan, ku dorëzuan revistat shkencore të ITSHKSH-së “Studime Albanologjike” dhe “Scupi”.

Vizita studimore ka vazhduar në Boston – Masaçusets, ku përmes takimeve të rëndësishme nëpër universitete dhe qendra studimore, janë shtjelluar tema nga historia, etnitë, konfliktet, antidiskriminimi, të drejtat e njeriut, etj.

Edhe stacioni i ardhshëm i vizitorëve, Atlanta – Georgia, ishte shumë tërheqës për grupin, me ç’rast janë vizituar Muzeu i Luftës Civile, Muzeu i Martin Luter Kingut, ku u njohën me eksperiencën amerikane në mënyrën e zgjidhjes së konflikteve të brendshme, lëvizjet për të drejtat e njeriut, aktivitetet vullnetare, etj.

Përpos punëtorëve shkencor të ITSHKSH-së, në këtë vizitë pune në SHBA ishin edhe:  Dragi Gjorgiev, Maja Angellovska-Panova dhe Natasha Kotllar-Trajkova nga Instituti i Historisë Nacionale në Shkup, Albert Hani nga Forumi ZFD, Nora Maliqi nga Universiteti Ndërkombëtar i Strugës, Mire Mlladenovski nga Shoqata e Arsimtarëve të Historisë në Maqedoni, dhe Memet Selmani nga Qendra Nacionale për Konservim në Shkup.

29.01.2014, Shkup                                  Shërbimi për informim i ITSHKSH

f2

 

——————————————————————————-

 

 

 

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …