Veprimtari e ngjeshur botuese

botime

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë në Shkup, zhvillon veprimtari të pasur botuese.

Çdo vit boton nga dy numra të revistës shkencore “Studime albanologjike”, si dhe nga dy-tre vëllime të serisë së veçantë të botimeve të punimeve nga tubimet dhe konferencat të Institutit “Scupi”.

Instituti rregullisht boton libra autorialë të punëtorëve shkencorë të Institutit.

Veprimtaria botuese deri më tani kryesisht është financuar nga Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë, në bazë të konkurseve vjetore për projekte me interes nacional. Ndërsa, një ndihmë të konsiderueshme në këtë plan kanë dhënë edhe komunat shqiptare.

Shikoni gjithashtu

Në 2017-tën, rreth 30 botime të Institutit me logon e 10-vjetorit

Shkup, korrik 2017 – Me dy vëllimet e reja të edicionit “Scupi”, filloi botimi i …

2 comments

Leave a Reply