Shkupi, prijatar i integrimit gjuhësor e kulturor

Nëse gjuha e unisuar shqipe kishte filluar të aplikohej në Maqedoni para se të mbahej Kongresi i drejtshkrimit, kështu po ndodhë edhe aktualisht me shënimin e 50 vjetorit të Drejtshkrimit të gjuhës shqipe, ku Shkupi po prin me ide që nderojnë kujtimin për këtë ngjarje të madhe kombëtare e kulturore.

Me iniciativë dhe propozim të ITSHKSH në Shkup është edituar një pullë postale që i dedikohet  50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit të gjuhë shqipe. Me këtë rast faleminderoj Gani Dardhishtën, udhëheqësin e Filatelisë në kuadër të Postave të Maqedonisë, për angazhimin dhe mbështetjen e kësaj ideje konkrete që intitucionalizon memorien tonë kolektive.
Kjo pullë do të promovohet në ITSHKSH më 14 nëntor, kur fillojnë edhe Ditët e Alfabetit që zgjasin deri  më 22 nëntor dhe demonstron në praktikë intencën tonë që të intitucionalizohen të gjitha ngjarjet me karakter kulturor e kombëtatar, ku Shkupi do të luaj një rol të qenësishëm në këtë aspekt.
Duke qenë Kongresi i Drejtshkrimit një ngjarje madhore që kontribuoi në integrimin gjuhësor e kulturor të kombit tonë, edhe pulla që po prezantojmë sot është shprehje e pjesëmarrje dhe angazhimit në këtë Kongres të studiuesve e intelektualëve shqiptarë edhe nga Maqedonia.

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …