Programi i Seminarit të Ballkanologjisë II

Edicioni i dytë i Seminarit Ndërkombëtar të Ballkanologjisë:

“FIGURA Е TJETRIT NË KULTURËN BALLKANIKE”

26-27 tetor 2019, ITSHKSH -Shkup

Këshilli organizues:
Dr. Skender ASANI
Dr. Sefer TAHIRI
Dr. Zeqirija Ibrahimi
Dr. Sevdail DEMIRI
Dr. Izaim MURTEZANI
Mr. Nora MALIQI ZYLALI
Mr. Isamet BAKIU

E-mail:
kontakt@itsh.edu.mk
Tel. +389(0)23215381

PROGRAMI I SEMINARIT
26 tetor, 2019, e shtunë, ora 10.00
Vendi: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup
Moderatore: Nora Maliqi Zylali
-Fjalë përshëndetëse e drejtorit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të  Shqiptarëve- Shkup, Skender Asani
-Fjalë përshëndetëse e ministrit të Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hysni Ismaili
-Fjalë përshëndetëse e ministrit të Arsimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Arbër Ademi
-Fjalë përshëndetëse e kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Zoran Zaev

-Dy pika muzikore nga Ermal Mehmeti dhe Jeta Starova Mehmeti

Promovimi i përmbledhjes shkencore “Ballkanologjia I”
Moderator: Sefer Tahiri
-Referues: Zeqirija Ibrahimi dhe Sevdail Demiri
Pauzë për kafe (10 minuta)

11.00- Seanca e parë: (Koha e prezantimit të punimeve shkencore është 10 minuta)
Drejtues të seancës: Hidajete Azizi dhe Igor Jurukov
-Ferid Muhiq, akademik “Mitologjia e urrejtjes- Ballkani i plasaritur”
-Hysen Matoshi, Instituti Albanologjik i Prishtinës- “Të tjerët në kontekstin jugosllav”
-Elizabeta Sheleva, Fakulteti Filologjik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij”-
“Modalitetet e tjetërsisë në letërsi dhe kulurë”
-Venko Andonovski, Fakulteti Filologjik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij”-
”Imagologjia përmes nishanit luftarak ose të dashurisë?”

-Anton Berisha, Universiteti i Kalabrisë, Itali “Poema“Skënderbeu” e Përliçevit, një kryevepër poetike”
-Arben Hoxha, Instituti Albanologjik – Prishtinë- “Tjetri si substancë e komunikimit ekzistencial”
-Rubin Zemon, antropolog “Nga shoqëria e ndarë drejt një shoqërie përmes përfaqësimit të të “tjerëve”
-Ilira Sulo Çaushi dhe Eva Tafili (Hyskaj), Instituti i Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës “Qasje ndaj identitetit shqiptar, figura e vetes në pasqyrën ballkanase”
-Rusana Hristova-Bejleri, Universiteti i Sofjes “St. KlimetOhridski”- Kush është tjetri në frazeologjinë shqipe dhe bullgare
-Igor Jurukov, Arsimi mbi historinë përmes prizmit të mësimit në gjimnaz nga periudha e pavarësimit të Maqedonisë nga ish federata
-Mirjana Maleska, Shkolla e doktoraturës së shkencave politike, Universiteti “Kirili
dhe Metodij”- Integrim apo konflikt

Debat- 30 minuta

27 tetor, 2019, e diel
10.00- Seanca e dytë: (Koha e prezantimit të punimeve shkencore është 10 minuta)
Drejtues të seancës: Nora Maliqi Zylali dhe Sead Xhigall
-Ana Martinovska, Instituti i Letërsisë Maqedonase, Universiteti “Kirili dhe Metodij”- “Tjetri në letërsinë popullore dhe bashkëkohore maqedonase”
-Mirlinda Krifca Beqiri, Fakulteti Filologjik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij”- “Tjetri në ciklin romanor të Luan Starovës”
-Berton Sulejmani, Fakulteti Filologjik, Universiteti i Tetovës dhe Veselinka Llabroska, Instituti i Gjuhës Maqedonase “Kërste Misirkov”- Pikëpamja ballkanike ndaj botës e reflektuar në leksikun e gjuhës shqipe dhe asaj maqedonase”
-Arbnora Dushi-Instituti Albanologjik, Prishtinë- “Vetja, si tjetri, kundrejt të tjerëve: shqiptarët dhe udhëpërshkruesit e huaj
-Kalina Maleska, Fakulteti Filologjik “Bllazhe Koneski”, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij”, Figurat shqiptare në letërsinë maqedonase
-Leontina Gega- Musa, Instituti Albanologjik- Prishtinë- Tjetri/ I huaji në një këngë epiko legjendare dhe varianti i saj ballkanik
-Afrim A. Rexhepi – Instituti i Letërsisë Maqedonase, Shkup- “Estetika migrative”.

-Lumnije Kadriu, Instituti Albanologjik, Prishtinë “Diaspora si një tjetër brend kulturor”

Pauzë
-Zamira Çavo, Universiteti Marin Barleti, Tiranë- “Koncepti i tjetrit në diskursin politik shqiptar”
-Sefer Tahiri, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup- “Shqiptarët në diskursin mediatik dhe politik maqedonas nga koha e pluralizmit politik”
-Zanita Halimi, Departmenti i Antropologjisë, Universiteti i Prishtinës- “Prezantimi i tjetrit në serialet televizive dhe transformimet kulturore”
Rumena Buzharovska, Prezantimi i tjetrit në filmin “Tri ditë në shtator”
-Nora Maliqi Zylali, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup- “Holokausti në prizmin e popujve ballkanik”
-Sead Xhigall, Universiteti Ballkanik Ndërkombëtar- “Tjetri, gjuha dhe komunikimi në hapësirat mediatike ballkanike”
-Ermal Memeti, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup dhe Jeta Starova -Memeti, Fakulteti Pedagogjik – Shkup- “Këndimi iso-polifonik – kod
i identitetit shqiptar në kontekstin ballkanik”
-Besnik Emini, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup-Shtypi shqiptar në Bullgari në vështrimin e autores bullgare Bojka Sokollova
-Kosovare Krasniqi, Instituti Albanologjik- Prishtinë- “Kosova si kontekst historik dhe letrar në poezinë e poetit shqiptaro-turk Mehmet Akif Ersoj”.

Shikoni gjithashtu

PRIZRENI, “STACIONI” I RADHËS I “DRITËS SË GONXHES”

Prizren, 29 gusht 2023 – Karvani i Manifestimit kulturor-shkencor “Drita e Gonxhes”,  sot zbarkoi në …