PRESIM BILANCE KONKRETE NË AVANCIMIN E STUDIMEVE TONA ALBANOLOGJIKE

Nga Prof.dr. Skender ASANI

Java e Albanologjisë që po fillon sot në Prishtinë është pjesë e traditës që Instituti Albanologjik në vazhdimësi e ka kultivuar përmes projekteve, veprave e hulumtimeve konkrete. Ajo çka mund ta bëjë të veçantë këtë aktivitet është fakti se Java e Albanologjisë sivjet po mbahet në frymën e një bashkërendimi në mes të tri qendrave tona albanologjike në Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup. Jam i lumtur që edhe ITSHKSH është pjesë  e kësaj fryme, me shpresë se ky vit do të shënojë edhe sprovën tonë më të guximshme për të testuar gatishmëritë tona që të veprojmë si një trung me disa degë.

Ashtu siç edhe jemi marrë vesh, ne si qendra albanologjike – Akademia e Studimeve Albanologjike në Tiranë, Instituti Albanologjik në Prishtinë dhe ITSHKSH në Shkup, do të organizojmë një sërë ngjarjesh me karakter shkencor, ku do të vjen në shprehje parasegjithash fryma e integrimeve të brendshme kulturore-shkencore shqiptare, si një hap i domosdoshëm  dhe parakusht procesit të integrimit tonë të gjithmbarshëm brendakombëtar.

Ditë më parë në ITSHKSH në Shkup promovuam një vepër të rëndësishme të ilirologut Aleksandar Stipçeviq, e botuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës.
Në javët dhe muajt në vijim do të vazhdojmë me praktika të tilla, duke këmbyer përvoja e njohuri që do ta bënin më të plotë e më fundamental nivelin shkencor e hulumtues të studimeve tona albanologjike.

Në të kaluarën ka pasur përpjekje që institucionet kulturore e shkencore nga Tirana , Prishtina të përpilojnë një kalendar të përbashkët aktivitetesh, por këto përpjekje fatkleqësisht kanë qenë parciale dhe nuk kanë përfshi një gamë më të gjerë ngjarjesh e idesh me karakter gjithëkombëtar, ku me dashje a pa dashje Shkupi është lënë jashtë këtyre kalendarëve.

Mund të themi lirisht se një përpjekje më serioze në këtë drejtim po bëjnë qendrat tona albanologjike, duke vendosur si prioritet disa aktivitete që do të trajtohen si jubilare, siç është, bie fjala, 50 vjetori i Kongresit të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, ngjarje kjo e cila do të shënohet në tri qendrat tona albanologjike, duke u sublimuar në një Konferencë shkencore që do të mbahet në Tiranë e ku do të marrin pjesë studiues e hulutmues nga mbarë hapësira jonë kombëtare dhe jashtë saj.

Gjithashtu edhe në ITSHKSH për çdo nëntor mbahen Ditët e Alfabetit e cila ka si strumbullar një temë bosht. Sivjet do të jetë Kontributi i albanologëve gjermanë për afirmimin dhe studimin e gjuhës shqipe – tema qendrore, kurse me kontributet e tyre pritet të marrin pjesë edhe albanologët e tri qendrave tona albanologjike.

Duke i uruar sukses dhe punë të mbarë Javës së Albanologjisë, që po fillon sot këtu në Prishtinë, do të doja njëherësh t’iu shprehi mirënjohjen time të sinqertë kolegëve të mi në Prishtinë dhe në Tiranë, z. Hysen Matoshi dhe z. Luan Përzhita, për gatishmërinë dhe vullnetin e tyre të pashoq që bashkëpunimi ynë të rezultojë me bilance konkrete në avancimin e studimeve tona albanologjike.

Në Prishtinë, më 06 qershor 2022

Shikoni gjithashtu

ITSHKSH ORGANIZON KONFERENCËN SHKENCORE “ZEJTARIA DHE PUNIMET ARTIZANALE NË TREVAT SHQIPTARE”

 INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP   organizon konferencën shkencore vjetore “Java …