NË MANASTIR DO TË MBAHET KONFERENCA E VII-TË MBARËKOMBËTARE E ARKIVISTIKËS

Në kuadër të shënimit të aktiviteteve që përkojnë me 145 vjetorin e Lidhjes së Prizrenit, me datë 9-10 qershor në Manastir do të mbahet Konferenca e VII-të Mbarëkombëtare e Arkivistikës, ku studiues të trevave shqiptare do të shpalosin punimet e tyre për rëndësinë e arkivave si mbrojtëse të historisë së kombit.

Konferenca dyditore organizohet me bashkëpunim të Institutit të Trashëgimisë Shpirtëtore e Kulturore të Shqiptarëve, Muzeut të Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë.

Hapja plenare do të mbahet të premten, 9 qershor, nga ora 16:30 deri në orën 17:00.

Programi:

9 qershor 2023
16:00 – 16:30 Vizitë në Muzeun e Kongresit të Alfabetit
16:30 – 17:00 Hapja plenare e punimeve të Konferencës në Sallën e Muzeut të Kongresit të Manastirit
Fjalë përshëndetëse:
– z. Zait Aliu, drejtor i Muzeut të Alfabetit
– Dr. Skënder Asani, drejtor i Institutit të Trashëgimisë
Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup
– Prof. As. Dr. Ardit Bido drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme
të Arkivave të Shqipërisë
– Hysen Azemi, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës
– Izmit Nura, Agjencia e Mërgatës
– Mehmet Prishtina- Fondacioni Hasan Prishtina
– Oliver Qiriazi, përfaqësues i familjes Qiriazi, Manastir
– Përurimi i Këndit Arkivor në Muzeun e Alfabetit
– Përurimi i ekspozitës kushtuar Kongresit të Alfabetit

Tryeza 1 | 17:00 –18:00 | Drejton: Prof. Dr. Sefer Tahiri

Emin Azemi -VEPRIMTARIA E PANJOHUR E JASHAR EREBARËS NË ARKIVAT E KOHËS
Prof. As. Ardit Bido – JO MUZE, MUZE ARKIVOR
MA Abaz Makolli, Ark. Gazmend Kadriu – NGRITJA E SIGURISË SË LࣿËNDËS ARKIVORE DHE SISTEMI AUTOMATIK DHE AUTONOM PËR FIKJE TË ZJARRIT ME AEROSOLL
MA Alketa Luari – BASHKËPUNIMI RAJONAL NË FUSHËN E ARKIVAVE DHE TRASHËGIMISË KULTURORE ARKIVORE
Dr. Ardian Muhaj – DOKUMENTIMI I KRIMEVE TË LUFTËS NË KOSOVË. ROLI I ARKIVAVE SHTETËRORË DHE I INSTITUCIONEVE TË KUJTESËS NË RUAJTJEN E DËSHMIVE DHE DOKUMENTEVE
Besnik Rameti – SHKUPI MIDIS DY LUFTËRAVE BOTËRORE, NË ARKIVAT E KOHËS

Tryeza 2 | 18:10 –19:20 | Drejton tryezën: Dr. Besnik Rameti

Msc. Armant Vogli – BIG DATA DHE ARKIVAT KOMBËTARE
MA Bekim Aliu – VLERËSIMI DHE PËRZGJEDHJA E DOKUMENTEVE TË LINDURA DIGJITALE
Blendi Vasili, Golik Velo, Manuela Doçaj – “UDHËHEQËSI TURISTIK SHQIPTAR” DHE BURIMET ARKIVORE PËR KRIJIMIN E TIJ
MA Fation Lalaj, MA Ylber Rama – GJURMIMI I DOKUMENTEVE ME RËNDËSI HISTORIKE KOMBËTARE SI
DOMOSDOSHMËRI PËR PASURIMIN E FONDIT ARKIVOR KOMBËTAR
MA Dorina Shaholli – MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË PRAKTIKËN ARKIVORE
MA Dorina Daiu, MA Elsa Saka – IMPAKTI NË PUBLIK I DIGJITALIZIMIT TË DOKUMENTACIONIT NË ARKIVËN  SHTETËRORE
Gilles François – MISIONI I ORGANIZATËS FAMILYSEARCH

Dita e dytë e konferencës, 10 qershor 2023
Qendra për Kulturë, Manastir

Tryeza 3 | 09:00 -10:00 | Drejton tryezën: Prof. As. Dr. Ardit Bido

Msc. Enkelejda Sejdini (Balla) – ZHVILLIMI I NJËTRAJTSHËM I RRJETIT ARKIVOR KOMBËTAR PËRMES
BASHKËPUNIMIT ME KOMUNITETIN
MSc. Elizabeta Tara – DOKUMENTET ARKIVORE TË MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME NË RAJONIN E
PRIZRENIT (1945-1999)
Hajrullah Hajdari – PRISHJA E MARRËDHËNIEVE DIPLOMATIKE SHQIPËRI-JUGOSLLAVI (1948) DHE NDIKIMI NË JETËN E SHQIPTARËVE NË MAL TË ZI, SIPAS DOKUMENTEVE ARKIVORE TË ARKIVIT QENDROR TË SHTETIT SHQIPTAR (AQSH) DHE ARKIVIT SHTETËROR TË MALIT TË ZI (DACG)
MA Eralda Cara – LEON REI NË AQSH DHE GUIDA TURISTIKE E QYTETIT TË KORÇËS
Fatmir Sinani – PARIMET E AKSESIT NË ARKIVA
MA Fikrie Berisha – ARKIVISTI DHE HISTORIA

Tryeza 4 | 10:10 -11:10 | Drejton tryezën: Dr. Ardian Muhaj

MA Emona Metalija – INSTITUCIONET FONDKRIJUESE DHE PROBLEMI I NDARJES SË DOKUMENTEVE
NË RHK DHE TË PËRKOHSHME
MA Hamit SHALA – PRANIM-DORËZIMI I LËNDËS ARKIVORE NË ARKIV
MA Izet Abdyli – ZBATIMI I STANDARDEVE NË PËRPUNIMIN E KOLEKSIONEVE BIBLIOTEKARE
Prof. Dr. Jusuf Osmani – KULTURA DHE VEPRIMTARIA ARKIVORE
MA Altin Kokoli –  DISA HAPA TË RËNDËSISHME NË DIGJITIMIN E MATERIALEVE ARKIVORE
MA Myrteza Sharra, MA Ergi Zaloshnja – SHËRBIMI ARKIVOR NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Tryeza 5 | 11:20 -12:20 | Drejton tryezën: Emin Azemi

Fjoralba Vukatana, Prof. As. Dr. Anyla Saraçi – DOKUMENTI ZYRTAR SI NJË PASQYRË E PËRPJEKJEVE DREJT NJË GJUHE STANDARDE
Mark Palnikaj –  MBI DISA PROBLEME EMERGJENTE TË ARKIVAVE NË SHQIPËRI
MA Anxhela Taho – ARKIVA INSTITUCIONALE SI REFERENCË NË TREGUN E PUNËS
MSc. Veron Tara – BASHKËPUNIMI RAJONAL NË FUSHËN E ARKIVAVE DHE TRASHËGIMISË KULTURORE ARKIVORE
Dr. Lorenc Agalliu, Dr. Endrit Musaj – NDRYSHIMET LIGJORE NË FUSHËN E ARKIVISTIKËS. NJË NEVOJË E KOHËS
Dr. Nail Draga – ULQINI SIPAS SIMO POPOVIQIT NË DOKUMENTËT ARKIVORE MALAZEZE

Tryeza 6 | 12:30 – 13:30 | Drejton tryezën: Dr. Nail Draga

MSc. Ndriçim Ahmetli – TRAFIKU ILEGAL I TRASHËGIMISË DOKUMENTARE, SHKAQET DHE PASOJAT
MA Estela Mema, MA Ollga Bumçi – MARRËDHËNIA RECIPROKE E INSTITUCIONEVE ME DREJTORINË E
PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE NË SEKTORIN E ARKIVIT SHTETËROR VENDOR ELBASAN, BERAT, KORÇË.
Msc. Enkeleda Goga, Msc. Ornela Koni – HULUMTIMI ARKIVOR NË GJEOGRAFI
MA Refik Gerbeshi – SHFRYTËZIMI I LËNDËS ARKIVORE DHE ARKEOLIGJIKE. NDRIÇIMI I TË DHENAVE
HISTORIKE.
Dr. Rovena (Vata) Mikeli – LETËRKËMBIMI I GJERGJ FISHTËS SI ASPEKT I RËNDËSISHËM I PUBLICISTIKËS
SË TIJ
Mustafa Alioski – PELLAZGËT DHE PASARDHËSIT E TYRE NË VEPRAT E DY HISTORIANEVE OSMANË  MEHMED MURADIT DHE MEMHED TEFVIKUT DHE NJË AUTOR ANONIM

Tryeza 7 | 15:00 – 16:00 | Drejton tryezën: Hysen Azemi

MA Sami Sallahu – PARIMET E MBROJTJES SE LËNDËS ARKIVORE (KUSHTET PER RUAJTJE) DHE KODI I ARKIVISTIT
MA Silvi Naçi – TRADITIONAL WOMEN CRAFT PRACTITIONERS, AND THEIR WORK IN THE BALKAN, MIDDLE-EAST, AND WEST-ASIAN REGION
Msc. Zelije Shala – DËNIMET GJYQËSORE POLITIKE PËR FEMRAT
MA Veton Bytyqi – DOKUMENTET ARKIVORE NË REGJIONIN E FERIZAJIT
MA Vullnet Iseni – DORËZIMI I MATERIALIT ARKIVOR NË ARKIVIN E SHTETËROR TË REPUBLIKËS
VERIORE TË MAQEDONISË
MA Armando Boçe – HIPERBUROKRATIZMI: DOKUMENTET E ARKIVIT TË KQ TË PPSH
Dr. Majlinda Toçi, Dr. Mirela Mersini – NDËRVEPRIMI MES ARKIVAVE, BIBLIOTEKAVE DHE MUZEVE NË EPOKËN E “LIKE, COMMENT, SHARE, SUBSCRIBE”

Tryeza 8 | 16:10 – 17:10 | Drejton tryezën: Prof. As. Dr. Anyla Saraçi

Dr. Denald Prifti – DR. DHIMITRI P. PASKO, KONSULENTI TEKNIK I BANKËS QENDRORE SHQIPTARE
MSc. Ergyseda Shpataraku, MA. Xhensila Çullhaj – SHËRBIMI ARKIVOR DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE PERSONALE
Xhovana Bashaj – ARKIVIMI DIGJITAL I DOKUMENTAVE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE
MA Theodhora Lena – KONTRIBUTI I GJEÇOVIT NË FUSHLN E BOTIMEVE, TË ARKEOLOGJISË DHE HISTORISË, SIPAS DOKUMENTEVE ARKIVORE
Msc. Nazmi Mujaj – PËRGATITJA E SHËNIMEVE HISTORIKE DHE VENDI I TYRE NË APARATIN INFORMATIVO-SHKENCOR NË ARKIVA
MA Gentian Kuke – ETIKA DHE ARKIVI, DISA PËRQASJE FILOZOFIKE.

10 qershor 2023, e shtunë, në orën 17:20 – 18:00
Mbyllja e punimeve

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …