????????????????????????????????????

Më 17 maj mbahet konferenca “Kanunet shqiptare dhe jeta bashkëkohore”

A  G  J  E  N  D  A

Konferenca shkencore vjetore “Java e Trashëgimisë Kulturore“,

me temënKanunet shqiptare dhe jeta bashkëkohore“.

17 maj (e mërkurë), 2023, ora 10:00

Vendi: Salla Udro Uillson në ITSHKSH-së (ish Ambasada e SHBA-së në Shkup)


 

Moderator: Ardian Ramadani

10.00: Fjala përshëndetëse e drejtorit të ITSHKSH – Shkup, Skender Asani 

Promovimi i veprës “Kanuni i Lekë Dukagjinit”, i autorit Anton Berisha

10.10 Fjala e recensentit të veprës, Emin Azemi 

10.20 Fjala e promotorit të veprës, Rini Useini

10.30 Fjala e autorit të veprës, Anton Berisha

10:40 Pushim për kafe

11.00 Fillimi i konferencës shkencore 


 

Drejtues të seancës: Luljeta Isaku dhe Ardian Ramadani

Anton Berisha Kanuni – dëshmi e qenësishme e ligjësive të lashta të jetesës së njeriut tonë

Agron Xhagolli – Fjalët e urta në kanune

Izaim Murtezani Konflikti i krushqve dhe sanksionimi i tij në kanunet shqiptare 

Angjelina Hamza Hasanaj – Martesa tradicionale ndër shqiptarët

Murtezan Idrizi – Martesa shqiptare në Kanunin e Lekë Dukagjinit kundruar nga prizmi fetar

Rini Useini – Çështjet ekonomike të dasmave sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit 

Muharem Faiku dhe Sidorela Kryeziu Kanuni i Lekë Dukagjinit -Trashëgimia e gruas krahasuar me legjislacioni pozitiv për trashëgimi në Kosovë

Lindita Ahmeti – Miku ynë në fronin e Zeusit (Disa veçori të kultit të mikut, nderës dhe besës te Kanuni i Lekë Dukagjinit)

Mark Palnikaj – Disa të dhëna për të drejtën zakonore shqiptare nga arkivat e Vatikanit

Luljeta Isaku – Kanuni në bashkëjetesë me artin letrar modern

Afrim Rexhepi – Albanizma letrare e Kanunit

Vebi Bexheti – Kodi zakonor shqiptar në romanin “Prilli i thyer” të Ismail Kadaresë

Rovena Vata Mikeli – Romani i parë kanunor shqiptar “Bardha e Temalit” nga Pashko Vasa

Aleksandër Cipa – Përshtatjet e filozofisë kanunore ndër rrethanat e tranzicionit të sotëm shoqëror

Ora 13:00 Dreka (koktej) në ITSHKSH

Ora 13:45 Vazhdimi i konferencës shkencore 


 

Drejtues i seancës: Angjelina Hamza Hasanaj dhe Murtezan Idrizi  

Manjola Zaçellari – Vështrim gjuhësor mbi Kanunin e Lekë Dukagjinit

Zef Noka – Historia e traditës së ndërmjetësimit shqiptar – një aspekt historik dhe krahasues me kulturën e ndërmjetësimit bashkëkohor

Ardian Ramadani – Të huajt mbi kanunet shqiptare gjegjësisht raportimet mediatike dhe shtypi i huaj mbi gjakmarrjen

Albinot Teraku –  Kanuni në vështrimin e antropologes Margaret Hazllëk

Burim Ramaj – Pluralizmi juridik i bazuar në Kanunin Shqiptar – e drejta zakonore para gjykatave shtetërore

Merita Ibrahimi – E drejta pozitive (aplikative) dhe e drejta zakonore shqiptare 

Nexhat Çoçaj – E drejta zakonore në Has dhe Sullet

Leotrim Thaqi – Kanuni i Lekë Dukagjinit, aspekte krahasimi me kodet zakonore në Mal të Zi, Kodin e Vlladikës Petar dhe Kodin e Danilit

Sead Pantina dhe Rrustem Mehmeti– E drejta e komuniteteve në traditën juridike shqiptare – përmbledhje e normave zakonore nga At Giuseppe (Zef) Valentin

KOHA E PREZANTIMIT TË PUNIMEVE SHKENCORE ËSHTË 10 MIN.

Shikoni gjithashtu

ITSHKSH ORGANIZON KONFERENCËN SHKENCORE “ZEJTARIA DHE PUNIMET ARTIZANALE NË TREVAT SHQIPTARE”

 INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP   organizon konferencën shkencore vjetore “Java …