Më 11 qershor në Prishtinë, konferenca “Kosova – rruga drejt lirisë”

Me rastin e 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës, Instituti i Historisë i Prishtinës, Akademia e Studimeve Albanologjike e Tiranës dhe Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, organizojnë Konferencën shkencore ndërkombëtare “Kosova – rruga drejt lirisë”.

Konferenca i zhvillon punimet më 11 qershor 2019, ora 09:30, në sallën e Institutit Albanologjik të Prishtinës.

Shikoni gjithashtu

Takim i rëndësishëm i Institutit dhe BFI-së në Drejtorinë e Vakëfit në Ankara

Një ekip i studiuesve të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, i udhëhequr …