Studime Pasdiplomike

KONKURS PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE

Në bazë të nenit 149 të Ligjit për arsimin e lartë (Gazeta zyrtare e RM nr. 82/2018) dhe nenit 10 të Rregullores për kushtet, kriteret dhe rregullat për regjistrim dhe studim në ciklin e dytë të studimeve, dhe në bazë të Vendimeve të Këshillit të ISHP Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore …

Lexo më shumë »

NJOFTIM: Mbrojtja e temës së magjistraturës së kandidatit Azem Idrizi

Ju njoftojmë se më datë 20.07.2020 (e hënë), ora 14:00, në sallën e Institutit, do të bëhet mbrojtja publike e temës së magjistraturës: -“INTERPOL-i dhe Maqedonia e Veriut, historia dhe bashkëpunimi” nga kandidati Azem Idrizi.  

Lexo më shumë »

NJOFTIM: Mbrojtja e temës së magjistraturës së kandidatit Driton Osmani

Ju njoftojmë se më datë 04.02.2020 (e martë), ora 14:00, në sallën e katit përdhesë të Institutit, do të bëhet mbrojtja publike e temës së magjistraturës: “Tetova me rrethinë në vitet 1918-1941”, nga kandidati Driton Osmani.

Lexo më shumë »

U mbrojtën edhe dy tema magjistrature në ITSHKSH

Shkup, 15.07.2019 – Sot në sallën “W.Wilson” të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, u bë mbrojtja publike e dy temave të magjistraturës. Prej ora 10:00, kandidati Misim Dardhishta e mbrojti punimin me temë “Historia e Kombeve të Bashkuara dhe sfidat e saj sot”, para komisionit …

Lexo më shumë »