Headlines

ITSHKSH, me strategji për edukimin mbi Holokaustin

FORUMI I BALLKANIT KUNDËR ANTISEMITIZMIT Tiranë, 29 tetor 2020 – Forumi i Ballkanit kundër Antisemitizmit u zhvillua të mërkurën online në Tiranë, në kushtet e pandemisë COVID-19. Ai është i pari forum i këtij lloji dhe në mënyrë simbolike Shqipëria ishte mikpritësja e tij, në nderim të rolit të saj …

Lexo më shumë »

Konkurs për regjistrimin e studentëve të magjistraturës në Kulturologji

Në bazë të nenit 23, në lidhje me nenet 127 dhe 149 pika 1 nga Ligji për arsimin e lartë dhe neni 10 nga rregullorja për kushtet, kriteriumet dhe rregullat për regjistrim dhe studim në ciklin e dytë të studimeve, dhe në bazë të Venimeve të Këshillit të ISHP Instituti …

Lexo më shumë »

Ballkani si ombrellë civilizuese

Fjala e mbajtur në hapje të Konferencës shkencore ndërkombëtare të Ballkanologjisë: Konferenca shkencore ndërkombëtare që po mbahet sot në Institutin tonë ngërthen një temë mjaft kuptimplote, e cila për studiuesit paraqet gjithmonë burim frymëzimi për hulumtime dhe persiatje nga më të ndryshmet. BALLKANI MIDIS MITIT, REALITETIT DHE PERSPEKTIVËS kap një dimension …

Lexo më shumë »

Përmbledhje e konferencës Ballkanologjia – 3 –

Sot, më 23 tetor 2020, në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, u realizua me sukses edicioni i tretë i konferencës ndërkombëtare të ballkanologjisë me temën bosht “ Ballkani midis mitit, realitetit dhe perspektivës”. Për shkak të pandemisë së shkaktuar nga virusi Corona-19, sivjet konferenca punimet e veta …

Lexo më shumë »