ITSHKSH shpall Vitin e Drejtshkrimit dhe vendos dekorimin e pjesëmarrësve

Shkup, 16.3.2022 – Sot, në mbledhjen e Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, me propozim të drejtorit të Institutit, Skender Asani, është marrë vendim që – duke qenë në 50-vjetorin e organizimit të Kongresit të Drejtshkrimit – viti 2022 të shpallet “Viti i Drejtshkrimit dhe gjuhës shqipe standarde”.

Po ashtu, në frymë të bashkëpunimit tashmë të ngritur ndërmjet ITSHKSH-së, Akademisë së Studimeve Albanologjike –Tiranë dhe Institutit Albanologjik – Prishtinë, u theksua që Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve është bartës i aktiviteteve për shënimin e këtij përvjetori për Maqedoninë e Veriut.

Me këtë rast, duke diskutuar për rëndësinë e këtij përvjetori jo vetëm për gjuhën standarde, por edhe për konsolidimin e kombit shqiptar në Maqedoni, që ka vijuar pas Kongresit të Drejtshkrimit, Këshilli i Institutit vendosi që t’i dekorojë postmortum pjesëmarrësit e këtij kongresi nga Maqedonia e Veriut. Përveç kësaj, duke i nderuar edhe pjesëmarrësit e tjerë të këtij kongresi, Këshilli vendosi që t’i dekorojë edhe dy nga pjesëmarrësit e gjallë, njëherazi bashkëpunëtorë shkencor të Institutit, prof. Xhevat Lloshi dhe prof. Emil Lafe, që të dy nga Tirana. Motivacioni i këtyre dekoratave do të jetë: “Për kontributin e dhënë në Kongresin e Drejtshkrimit dhe në studimin, afirmimin dhe mbrojtjen e gjuhës shqipe standarde”

Dekoratat do të ndahen në kuadër të Ditëve të Alfabetit, që çdo vit mbahen më 14-22 nëntor në ITSHKSH-Shkup.

 

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …