Skender Asani

Skender Asani

Datëlindja dhe vendi: 07.04.1972, Shkup

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
Doktor i shkencave historike

ARSIMIMI

 

  • Doktoratura: Instituti i Historise Nacionale – Shkup, tema e disertacionit: “Veprimtaria politike e Xhemietit (1919 – 1925)“
  • Magjistratura: Universiteti Shteteror i Tetovës, tema: “Kryengritja e përgjithshme shqiptare e vitit 1912, sipas burimeve bullgare”
  • Fakulteti: USHT, tema: ”Kryengritja e Dervish Carës (1844)”

 

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

2014, Drejtor i ITSHKSH, Shkup;
2008, ITSHKSH, Sektori i historisë;

BOTIMET SHKENCORE

1. “Shqiptarët e Shkupit ndër shekuj”, Shkup, 2008 (publicistikë)
2. “Bibliografi për Shkupin”, Shkup, 2008
3. “Kryengritja e përgjithshme shqiptare e vitit 1912, sipas burimeve bullgare”, Shkup, 2010
4. “100 – vjetori i lindjes së Nënë Terezës”, Shkup, 2010
5. “100 – vjetori i gazetës Shkupi”, Shkup, 2011
6. “Shkupi shqiptar” (dokument), Shkup, 2011
7. “Hasan Prishtina”(dokument), Shkup, 2011
8. “Shurmë nëpër kohë” (punime shkencore), Shkup, 2013
9. “Rilindja Shqiptare (e autorit bullgar Diplomati)”, (përgatitur për botim nga S.Asani dhe M.Prishtina), Shkup, 2013
10. “Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në vitet 1911-1912‘ – dokumente bullgare, bashkëautorësi me Sevdail Demirin, Fondacioni Dauti, Shkup, 2015
11. “Çaulevi dhe vepra e tij për Shqipërinë”, Libraria e Çarshisë, Shkup, 2015.

AKTIVITETET SHKENCORE

Shumë punime nëpër revista shkencore dhe shtypin ditor, si dhe pjesëmarrje në shumë konferenca shkencore në Shkup, Tetovë, Prishtinë e Tiranë

AKTIVITETET TJERA

Kryetar i Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni
Ligjerues part-time në Universitetin Shtetëror të Tetovës

Gjuhët e huaja: maqedonisht, serbo – kroatisht dhe bullgarisht
E-mail: skendershkupi1@hotmail.com
Telefon zyre: +389 (0) 232 15 381
Telefon mob: 070 541 940