Sevdail Demiri

Sevdail (Faik) Demiri

Datëlindja dhe vendi: 20.01.1980, Kumanovë

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
Doktor i shkencave historike

ARSIMIMI

 • Doktoratura në Institutin e Historisë Nacionale – Universiteti i Shkupit, me temë në lëmin e historisë së shtypit;
 • Magjistratura në Institutin e Historisë Nacionale – Universiteti i Shkupit, me temë në lëmin e historisë së diplomacisë;
 • Fakulteti i Filologjisë, dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare – Universiteti i Shkupit;
 • Gjimnazi i përgjithshëm “Goce Dellçev” – Kumanovë;
 • Shkolla Fillore “Naim Frashëri” – Kumanovë;

MARRËDHËNIA E PUNËS

 • 2012 –  Punëtor shkencor në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, Departamenti i historisë së shqiptarëve në Maqedoni dhe i lëvizjeve demografike;
 • Ligjërues part/time në Fakultetin Media e Komunikim të Kolegjit UBT në Prishtinë (2016-2017), dhe në Universitetin publik “Nënë Tereza” në Shkup (2019-vijim).
 • 1997-2012, Gazetar e redaktor në: RTV”Zëri i Kumanovës”, TV “Festa”-Kumanovë, Gazeta “Fakti”-Shkup, TVM2-Shkup, TV Alsat M-Shkup, Gazeta “Fakti Ditor”-diasporë, etj.
 • BOTIME AUTORIALE

  1. “Duke pritur mëngjesin”, (poezi), KSH Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2002;

  2. “Flakadani rezistencës karadakiane”, (monografi historike-publicistike), KSH Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2006;

  3. “Thumbi i fjalës”, (publicistikë), KSH Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2008;

  4. “Kufiri i horrave”, (poezi), KSH Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2013;

  5. “Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në vitet 1911-1912” – dokumente bullgare, bashkëautorësi me Skender Asanin, Fondacioni Dauti, Shkup, 2015;

  6. “Shtypi shqiptar në Maqedoni (1945-1991), aspekti kulturor-arsimor” (libër studimor), Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve-Shkup, 2015;

  7. “Nëpër telat e kohës” (publicistikë), KSH Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2016;

  8. “Variacione historike“ (punime shkencore), SHHSHM, Shkup, 2017;

  9. “Shqiptarët në rrjetën diplomatike të Republikës së Maqedonisë (1991-2011)” (libër studimor), Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve-Shkup, 2018;

  10.  “Shkupi dhe Kumanova nën pushtimin bullgar (1941-1944), në dritën e dokumenteve shqiptare” (përmbledhje me dokumente), në bashkëautorësi me Skender Asanin, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve-Shkup, 2018,

  11. “Thesare kulturore dhe natyrore të trevës së Kumanovës”, në bashkëautorësi me Naim Halimin, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve, Shkup, 2019.

 

PUNIME SHKENCORE

 • “Klubi Shqiptar i Kumanovës (1909), çerdhja e parë e arsimit dhe kulturës shqiptare në këtë trevë”, revista “Kërkime historike” 5-6, SHHSHM, Shkup, 2012, fq. 77-83;
 • “Tërmeti i Shkupit (1963), në faqet e gazetës Flaka e vëllaznimit”, revista “Kërkime historike” 7, SHHSHM, Shkup, 2013, fq. 69-78;
 • “Reflektimi i ideve të Hasan Prishtinës në aktualitetin e sotëm shqiptar”, punim në konferencën shkencore “Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës”, 13-14 tetor 2012, ITSHKSH, Shkup, vëllimi 4, 2012, SCUPI – seri e botimeve të veçanta të ITSHKSH, fq.545-550;
 • “Një variant leksionesh për letërsinë shqipe”, recension, revista “Doruntina”-46, Klubi i Shkrimtarëve të Kumanovës “Jehona e Karadakut”, Kumanovë, 2012, fq.123-127;
 • “Plotësohet mozaiku i arsimit shqip”, recension librit “Arsimi shqip në Kumanovë e rrethinë 1945-1995” nga autori mr.Minir Ademi, botuar në Kumanovë, 2012;
 • “Disa fjalë rreth librit ‘Dy herë i dënuar me vdekje dhe internim’ nga autori Naip(m) Veliu-Ismaili”, botuar në Kumanovë, 2013;
 • “Mulla Dulla i Hotlës (1906-1945), flijimi për fe dhe atdhe”, botim i punimeve të simpoziumit shkencor: “Kontributi i ulemave në ngritjen e çështjes kombëtare”, BFIM, Shkup, 2013, fq.67-73;
 • “Gazeta >Flaka e Vllaznimit< në fillesat e saj (1945, Shkup)”, “Studime albanologjike” – 8, ITSHKSH, 2013, Shkup, fq 189-197;
 • Tërmeti i Shkupit (1963), në faqet e gazetës “Flaka e vëllaznimit”, revista “Kërkime historike”-7, SHHSHM, 2013, Shkup, fq.69-78;
 • “Kërkesat e ‘shqiptarëve’ kundër flamurit shqiptar në Maqedoni gjatë vitit 1981”, “Studime albanologjike” – 9, ITSHKSH, 2014, Shkup, fq 105-108;
 • “Përfaqësimi diskriminues i shqiptarëve në LSPPM, gjatë viteve 1957-1961”, revista “Kërkime historike”-8, SHHSHM, 2014, Shkup, fq.91-96;
 • “Një dëshmi e gjallë dhe një skicë e tmerrshme historike e mbijetesës tonë”, recension rreth librit: “Sopoti, vjeshtë 1944”, e autorit Xhafer Ymeri, Kumanovë, 2014;
 • “Disa relacione diplomatike bullgare për Shqipërinë dhe shqiptarët, gjatë vitit 1914”, punim në konferencën shkencore “Lufta e Parë Botërore 1914-1918”, 11 shtator 2014, ITSHKSH, Shkup, vëllimi 7, 2014, SCUPI – seri e botimeve të veçanta të ITSHKSH, fq.156-169;
 • “Rilindësit shqiptarë, vijnë në një tablo të re” (recension rreth librit “Rilindësit shqiptarë”, G.Sinadinovska, Shkup, 2014), “Studime albanologjike”, ITSHKSH, SHkup, 2014, fq.317-318;
 • “(Mos)përfaqësimi i shqiptarëve në rrjetën diplomatike të Republikës së Maqedonisë (1991-2011)”, revista shkencore ndërkombëtare “Diskutime”, nr.15, Tetovë, shkurt 2015, fq.129-134, etj.

  AKTIVITETE SHKENCORE

 • Kumtesë në simpoziumin shkencor: “Masakra e Bllacës”, 15-16 nëntor 2004, Shkup;
 • Kumtesë në simpoziumin shkencor: “Qëndresa shqiptare në Karadakun e Kumanovës gjatë LDB-së’, 22 nëntor 2004, Kumanovë;
 • Kumtesë në simpoziumin shkencor: “Ripushtimi jugosllav i Kosovës, 1944- 1945”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 25-26 qershor 2005, Prishtinë;
 • Drejtues në konferencën shkencore: “Trashëgimia kulturore dhe turizmi në Maqedoni”, 24.06. 2012, Strugë, ITSHKSH, UNS;
 • Drejtues në simpoziumin shkencor “100 vjet – Kuvendi i Karadakut”, 24.07.2012, KSH “Jehona e Karadakut”, Kumanovë;
 • Kumtesë në konferencën shkencore: “Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës”, 13-14 tetor 2012, ITSHKSH, Shkup;
 • Kumtesë në simpoziumin shkencor: “Kontributi i ulemave në ngritjen e çështjes kombëtare”, 17 nëntor 2012, BFIM, Shkup;
 • Kumtesë në tryezën shkencore: “Lufta e trevës së Kumanovës e Likovës për flamurin shqiptar në këto 100 vjet”, 19.11.2012, Kumanovë, SHHSHM;
 • Drejtues i punëtorisë shkencore: “Vlerat e trashëgimisë kulturore të shqiptarëve dhe identiteti kombëtar”, ITSHKSH, 17.04.2013, Shkup;
 • Referat historik në shënimin e 135 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, 10.06.2013, Shkup, SHHSHM;
 • Kumtesë në tryezën shkencore: “Fytyra e Shkupit, para dhe pas tërmetit”, 19.07.2013, Shkup, SHHSHM;
 • Kumtesë në tribunën shkencore “Klubi i Kumanovës (1909) dhe Jashar Erebara”, 19.09.2013, Kumanovë, ITSHKSH dhe KSH “Jehona e Karadakut”, Kumanovë;
 • Referat historik në akademinë përkujtimore me rastin e 80 vjetorit të atentatit ndaj Hasan Prishtinës dhe 101 vjetorit të Kuvendit të Shkupit, 14.10.2013, Shkup, SHHSHM-SIMO;
 • Referat historik në manifestimin me rastin e 105 vjetorit të Kongresit të Manastirit, Shoqata “Java Kulturore Shqiptare”, 21.11.2013, Kumanovë, me temë: “Jehona e Kongresit të Manastirit (1908-1909) në Kumanovë”;
 • Kumtesë në tribunën shkencore “Alfabeti shqip nëpër shekuj”, IN Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Manastir, 22.11.2013, me temë: “Pasqyrimi i 60 vjetorit të Kongresit të Manastirit, në shtypin shqiptar të Maqedonisë”;
 • Ligjëratë në tribunën shkencore me temë “Studenti, fuqia e ndryshimit”, 26.02.2014, FAB i USHT-së, Kumanovë, Unioni Studentor dhe FRI;
 • Koordinator i konferencës shkencore “Lufta e Parë Botërore 1914-1918”, 11 shtator 2014, ITSHKSH, Shkup;
 • Kumtesë në tribunën shkencore “Kontributi i shoqërive dhe klubeve shqiptare në formimin e alfabetit të përbashkët të gjuhës shqipe”, IN Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Manastir, 22.11.2014, me temë: “Klubi i Kumanovës dhe kontributi i tij për krijimin e alfabetit të gjuhës shqipe”;
 • Kumtesë në konferencën shkencore “Shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe të trojeve etnike në ish-Jugosllavi, në mbarim të Luftës së Dytë Botërore”, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore, 12.12.2014, Preshevë;
 • Koordinator i tryezës shkencore “70 vjetori i themelimit të gazetës Flaka e Vëllazërimit”, ITSHKSH-SHHSHM-SHGM, 04.04.2015, Shkup etj.

  AKTIVITETET TJERA

 • Kryetar i Këshillit të ITSHKSH, Shkup;
 • Sekretar i Klubit të Shkrimtarëve “Jehona e Karadakut” – Kumanovë;

Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht
E-mail: sevdaildemiri@yahoo.com
Telefon zyre: +389 (0)2 3215 381
Telefon mob: +389(0)70 559 116