Naim Halimi

Naim Halimi

Datëlindja dhe vendi: 22.03.1955, f.Shtrazë – Kumanovë

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
Doktor i shkencave historike

ARSIMIMI

 

  • Doktoratura: Instituti i Historisë në Tiranë, disertacioni: LKSH në trevën juglindore të Vilajetit të Kosovës 1908-1912
  • Magjistratura: Instituti i Historisë në Tiranë, tema: LKSH në trevën e Karadakut 1908-1912
  • Fakulteti Filozofik, dega Histori, Universiteti i Prishtinës

 

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

2009 —-, ITSHKSH, Sektori i historisë
1997-2008, ligjërues në Universitetin e Tetovës
1984-1997, profesor në Sh.F. “Naim Frashëri”, Kumanovë
1982-1983, profesor në Gjimnazin e Kumanovës

BOTIMET SHKENCORE

1. “Lëvizja Kombëtare Shqiptare në trevën e Karadakut (1908-1912)”, Kumanovë, 2001;

Libra tjerë në shtyp:
1. Historia e popullsisë së Kumanovës (1600-2000) – disa personalitete të shquara shqiptare,
2. Etnokultura në trevën shqiptare të Kumanovës,
3. Shpërnguljet e shqiptarëve nga Kumanova – shkaqet dhe pasojat,
4. Shqiptarët e Maqedonisë në vitet e demokracisë, etj.

-Disa publikime nëpër revista e gazeta

AKTIVITETET SHKENCORE

Pjesëmarrës në disa konferenca shkencore në Shkup, Kumanovë, Tetovë, Prishtinë e Tiranë

AKTIVITETET TJERA

 

  • Zv/kryetar i Këshillit të ITSHKSH, Shkup, etj.
  • Anëtar i kryesisë së Shoqatës së Historianëve Shqiptarë të Maqedonisë
  • Anëtar i redaksisë së revistës “Studime albanologjike”, ITSHKSH, Shkup;
  • Ish-Prorektor i Universitetit të Tetovës, etj.

 

Gjuhët e huaja: Serbokroatisht, frëngjisht
E-mail: naimhalimi@live.com
Telefon zyre: +389 (0) 2 3215 381, +389 (0) 2 3215 382
Telefon mob: 070 206 548