Agjenda e tribunës shkencore

Agjenda e tribunës shkencore

“LETËRSIA SHQIPE DHE SHKOLLA”

Vendi: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup

Data: 12.12.2013 (e enjte)

Koha e nisjes: ora 10.00

Kohëzgjatja e prezantimit të punimeve shkencore: deri në 15 minuta

 Hapja e tribunës shkencore:

Dr. Shefqet Zekolli, drejtor i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup

  • Referatet shkencore:

Prof.dr. Zeqirja Neziri, Katedra e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”-Shkup

Tema: “SHKENCA E LETЁRSISЁ, PROGRAMET DHE LIBRAT SHKOLLORЁ TЁ LETЁRSISЁ SHQIP(TAR)E”;

  Dr. Fatmir Sulejmani, Katedra e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, Universiteti Shtetëror i Tetovës 

Tema: “SI MËSOHET LETËRSIA NË SHKOLLË?”;

  Prof.dr. Agim Leka, Katedra e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”-Shkup 

Tema: “LIGJËRIMI DHE MËSIMI I LETËRSISË NË SHKOLLA”;

Prof.dr. Vebi Bexheti, Katedra e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë

Tema: “LETËRSIA E MUNGUAR SHQIPE DHE KTHIMI I SAJ NË SHKOLLAT TONA”;

  Dr. Shefqet Zekolli, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup

Tema: “VLERAT EDUKATIVE TË LETËRSISË SHQIPE PËR FËMIJË”;

  Prof.dr. Avzi Mustafa, Katedra e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”-Shkup 

Tema: “MBI DISA PROBLEME TË MËSIMIT TË TEORISË SË LETËRSISË DHE STILISTIKËS GJUHËSORE NË SHKOLLË”;

Prof.dr. Izaim Murtezani, Instituti i Folklorit në Shkup

Tema: “POZITA E LETËRSISË GOJORE NË TEKSTET MËSIMORE (Gjendja dhe perspektiva)”;

  Dr. Salajdin Salihu, Katedra e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, Universiteti Shtetëror i Tetovës 

Tema: “SHKOLLA SHQIPE DHE AUTORET E EKSKOMUNIKUAR”;

  Dr. Zeqirja Ibrahimi, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup 

Tema: “LETËRSIA SHQIPE NE SHKOLLA DHE IDEOLOGJIA”;

Dr. Lulzim Murtezani, Fakulteti Pedagogjik-Shkup dhe USHT

Tema: “RËNDËSIA PSIKOLOGJIKE E LETËRSISË: ROLI I SAJ NË PLOTËSIMIN E MOTIVIT TE KURIOZITETIT TË FËMIJËS”;

  Dr. Sefer Tahiri, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup

Tema: “RINIA SHKOLLORE MIDIS LËTËRSISË DHE MEDIAVE MASIVE”.   

 

———————————————————————————–

Shikoni gjithashtu

Drejtori i ITSHKSH Asani u prit nga kryetarja e Komisionit parlamentar për Arsim, Vasilevska

Bashkëpunimi ynë si ITSHKSH me Parlamentin e Maqedonisë së Veriut ka qenë pjesë e frymës …