Instituti Albanologjik, Prishtinë

Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup

 

PANAIRI

I BOTIMEVE ALBANOLOGJIKE 2022

Edicioni i parë

Vendi dhe koha e mbajtjes:
Holli i madh dhe salla e leximit e Institutit Albanologjik,
Prishtinë, 4 dhe 5 tetor 2022

 

PROGRAMI

 

4 tetor 2022, Ora 12:00 – 12:30, hapja solemne e Panairit

Paneli i hapjes solemne:

Prof. dr. Hysen Matoshi, Prof. dr. Luan Përzhita, Prof. dr. Skënder Asani dhe Prof. dr. Lulëzim Lajçi

Drejtues i seancës: Prof. dr. Lulëzim Lajçi

Referues:

 • dr. Hysen Matoshi, drejtor i Institutit Alba­nologjik, Prishtinë
 • dr. Luan Përzhita, rektor i Akademisë së Stu­dimeve Albanologjike, Tiranë
 • dr. Skënder Asani, drejtor i Institutit të Tra­shë­gimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqip­tarëve, Shkup

 

Promovime botimesh:

13:00 – 13:45, prezantim botimesh të Akademisë së Studimeve Albanologjike

“Prurje të reja në botimet albanologjike”,

Referon: Prof. dr. Valter Memishaj zëvendësrektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike.

 

14:00 – 14:45, prezantim botimesh të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve

 • Revista “Studime albanologjike” nr. 19, 20, 21

Referon:  Prof. dr. Zeqirija Ibrahimi

 • Edicioni “Ballkanologjia” nr. 1, 2, 3

Referon: Prof. dr. Sefer Tahiri

 • Edicioni “Ditët e Alfabetit” nr. 1, 2

Referon: Prof. dr. Sevdail Demiri

 • Revista “Drita e Gonxhes” nr. 1

Referon: Emin Azemi

 

15:00 – 15:45, prezantim botimesh Instituti Albanologjik

 • Vjetari i Institutit Albanologjik 2010 – 2020, për­gatitur nga Prof. asoc. dr. Nuridin Ahmeti, prof. ass. dr. Valon Shkodra dhe prof. ass. dr. Faton Krasniqi

Referojnë: Prof. asoc. dr. Nuridin Ahmeti

Dr. Angjelina Hamza

 

5 shtator 2022

9:00 – 10:30, prezantim botimesh të Akademisë së Stu­dimeve Albanologjike

 • Libri DARDANËT i autorit Prof. dr. Luan Përzhita

Referojnë për librin:

Prof. dr. Arben Hajdari, recensent (Universiteti i Prishtinës)

Prof. dr. Valter Memisha, redaktori librit

Prof. dr. Aurel Plasari

Prof. dr. Luan Perzhita

 

11:00 – 12:45, prezantim botimesh të Institutit të Tra­shëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup:

 • Libri “Shkupi, vetë historia e Kosovës (raporte të diplomatëve italianë)” i autorëve  Skender Asani – Mehmet Prishtina – Albert Ramaj

Referojnë:

Dr. Sylë Ukshini,

Cand. dr. Mehmet Prishtina,

Prof. dr. Skender Asani

 

 • Libri “Fjalor frazeologjik i arealeve shqipe të Maqedonisë së Veriut” i autorit Qemal Murati

Referojnë:

Prof. dr. Valter Memisha,

Prof. dr. Zeqirija Ibrahimi,

Prof. dr. Qemal Murati

 

13:00 – 14: 45, prezantim botimesh të Institutit Alba­no­logjik

 • Revista “Gjuha shqipe” nr. 1, 2, 3 (2020), nr. 1, 2, 3 (2021), nr. 1 dhe 2 (2022)

Referojnë: Prof. asoc. dr. Abdurrahim Maxhuni

Prof. asis. dr. Shpresa Ismajli

 • Revista “Gjurmime albanologjike”, seria filologjike nr. 51, “Gjurmime albanologjike”, seria folklor dhe etnologji nr.51, “Gjurmime albanologjike”, seria his­torike nr.51; Përmbledhja e materialeve “Alba­no­logji” nr. 11, vëllimet 1 dhe 2

Referon: Prof. dr. Lulëzim Lajçi, sekretar shkencor i Institutit Albanologjik

 

14: 00 Mbyllja e aktivitetit.

 

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

Në prag të festës së Flamurit, u promovua libri “Shkupi – vetë historia e Kosovës”

Shkup, 27.11.2022 – Në vigjilje të festës së madhe të flamurit kombëtar, sot në Institutin …