U mbrojt magjistratura e parë në ITSHKSH-Shkup

Shkup, 21.05.2019 – Sot në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup, u bë mbrojtja e parë publike e një teme magjistrature. Bëhet fjalë për punimin e magjistraturës së kandidatit Lulzim Kashtanjeva, me titull “Mbrojtja e të drejtave të njeriut sipas konventave ndërkombëtare”.

Komisioni në përbërje prof. dr. Sefer Tahiri – kryetar, prof. dr. Ylber Sela  – anëtar (mentor) dhe prof. dr. Skender Asani – anëtar, vlerësoi se punimi është solid dhe i plotëson kriteret e parapara shkencore. Me këtë, studentit Lulzim Kashtanjeva iu dha grada shkencore Magjistër i historisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare

Studimet e magjistraturës në ITSHKSH-Shkup, në programin studimor Histori dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, zgjasin katër semetra dhe magjistrat e rinj pajisen me nga 120 kredi.

ITSHKSH-Shkup është në pritje të vendimit për riakreditimin e programit Histori dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe programit të ri studimor Kulturologjia.

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

KUAZAT HUMANE TË NËNË TEREZËS, UDHËRRËFYES PËR TË SOTMEN DHE TË ARDHMEN TONË

KUAZAT HUMANE TË NËNË TEREZËS, UDHËRRËFYES PËR TË SOTMEN DHE TË ARDHMEN TONË Sot në …