KONKURS për studime të ...

Në pajtim me Ligjin për Arsim të lartë, Statutin e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, vendimin e Këshillit të Institutit (numër 0201-211/6) i miratuar

Lexo më shumë
Shpërndaje:

Ndahen indekset e parë p...

Shkup, 02.03.2015 - Sot ishte ditë e veçantë për Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, dhe për zhvillimin e shkencës shqiptare në Maqedoni. Praktikisht filloi funksionimi i st

Lexo më shumë
Shpërndaje:

Informatë në gazetën K...

Na duhen kuadro më të specializuar Shkup, 26 janar - Në studimet pasdiplomike që priten të çelen gjat

Lexo më shumë
Shpërndaje:

Informatë në gazetën L...

Shkup - Këto ditë Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (ITSHKSH), hapi konkursin për regjistrimin e studentëve në studimet e magjistraturës në tre drejtime studimore: Gjuhë shqipe

Lexo më shumë
Shpërndaje: