Programi i Seminarit të Ballkanologjisë II

Edicioni i dytë i Seminarit Ndërkombëtar të Ballkanologjisë:

“FIGURA Е TJETRIT NË KULTURËN BALLKANIKE”

26-27 tetor 2019, ITSHKSH -Shkup

Këshilli organizues:
Dr. Skender ASANI
Dr. Sefer TAHIRI
Dr. Zeqirija Ibrahimi
Dr. Sevdail DEMIRI
Dr. Izaim MURTEZANI
Mr. Nora MALIQI ZYLALI
Mr. Isamet BAKIU

E-mail:
kontakt@itsh.edu.mk
Tel. +389(0)23215381

PROGRAMI I SEMINARIT
26 tetor, 2019, e shtunë, ora 10.00
Vendi: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup
Moderatore: Nora Maliqi Zylali
-Fjalë përshëndetëse e drejtorit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të  Shqiptarëve- Shkup, Skender Asani
-Fjalë përshëndetëse e ministrit të Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hysni Ismaili
-Fjalë përshëndetëse e ministrit të Arsimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Arbër Ademi
-Fjalë përshëndetëse e kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Zoran Zaev

-Dy pika muzikore nga Ermal Mehmeti dhe Jeta Starova Mehmeti

Promovimi i përmbledhjes shkencore “Ballkanologjia I”
Moderator: Sefer Tahiri
-Referues: Zeqirija Ibrahimi dhe Sevdail Demiri
Pauzë për kafe (10 minuta)

11.00- Seanca e parë: (Koha e prezantimit të punimeve shkencore është 10 minuta)
Drejtues të seancës: Hidajete Azizi dhe Igor Jurukov
-Ferid Muhiq, akademik “Mitologjia e urrejtjes- Ballkani i plasaritur”
-Hysen Matoshi, Instituti Albanologjik i Prishtinës- “Të tjerët në kontekstin jugosllav”
-Elizabeta Sheleva, Fakulteti Filologjik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij”-
“Modalitetet e tjetërsisë në letërsi dhe kulurë”
-Venko Andonovski, Fakulteti Filologjik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij”-
”Imagologjia përmes nishanit luftarak ose të dashurisë?”

-Anton Berisha, Universiteti i Kalabrisë, Itali “Poema“Skënderbeu” e Përliçevit, një kryevepër poetike”
-Arben Hoxha, Instituti Albanologjik – Prishtinë- “Tjetri si substancë e komunikimit ekzistencial”
-Rubin Zemon, antropolog “Nga shoqëria e ndarë drejt një shoqërie përmes përfaqësimit të të “tjerëve”
-Ilira Sulo Çaushi dhe Eva Tafili (Hyskaj), Instituti i Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës “Qasje ndaj identitetit shqiptar, figura e vetes në pasqyrën ballkanase”
-Rusana Hristova-Bejleri, Universiteti i Sofjes “St. KlimetOhridski”- Kush është tjetri në frazeologjinë shqipe dhe bullgare
-Igor Jurukov, Arsimi mbi historinë përmes prizmit të mësimit në gjimnaz nga periudha e pavarësimit të Maqedonisë nga ish federata
-Mirjana Maleska, Shkolla e doktoraturës së shkencave politike, Universiteti “Kirili
dhe Metodij”- Integrim apo konflikt

Debat- 30 minuta

27 tetor, 2019, e diel
10.00- Seanca e dytë: (Koha e prezantimit të punimeve shkencore është 10 minuta)
Drejtues të seancës: Nora Maliqi Zylali dhe Sead Xhigall
-Ana Martinovska, Instituti i Letërsisë Maqedonase, Universiteti “Kirili dhe Metodij”- “Tjetri në letërsinë popullore dhe bashkëkohore maqedonase”
-Mirlinda Krifca Beqiri, Fakulteti Filologjik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij”- “Tjetri në ciklin romanor të Luan Starovës”
-Berton Sulejmani, Fakulteti Filologjik, Universiteti i Tetovës dhe Veselinka Llabroska, Instituti i Gjuhës Maqedonase “Kërste Misirkov”- Pikëpamja ballkanike ndaj botës e reflektuar në leksikun e gjuhës shqipe dhe asaj maqedonase”
-Arbnora Dushi-Instituti Albanologjik, Prishtinë- “Vetja, si tjetri, kundrejt të tjerëve: shqiptarët dhe udhëpërshkruesit e huaj
-Kalina Maleska, Fakulteti Filologjik “Bllazhe Koneski”, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodij”, Figurat shqiptare në letërsinë maqedonase
-Leontina Gega- Musa, Instituti Albanologjik- Prishtinë- Tjetri/ I huaji në një këngë epiko legjendare dhe varianti i saj ballkanik
-Afrim A. Rexhepi – Instituti i Letërsisë Maqedonase, Shkup- “Estetika migrative”.

-Lumnije Kadriu, Instituti Albanologjik, Prishtinë “Diaspora si një tjetër brend kulturor”

Pauzë
-Zamira Çavo, Universiteti Marin Barleti, Tiranë- “Koncepti i tjetrit në diskursin politik shqiptar”
-Sefer Tahiri, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup- “Shqiptarët në diskursin mediatik dhe politik maqedonas nga koha e pluralizmit politik”
-Zanita Halimi, Departmenti i Antropologjisë, Universiteti i Prishtinës- “Prezantimi i tjetrit në serialet televizive dhe transformimet kulturore”
Rumena Buzharovska, Prezantimi i tjetrit në filmin “Tri ditë në shtator”
-Nora Maliqi Zylali, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup- “Holokausti në prizmin e popujve ballkanik”
-Sead Xhigall, Universiteti Ballkanik Ndërkombëtar- “Tjetri, gjuha dhe komunikimi në hapësirat mediatike ballkanike”
-Ermal Memeti, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup dhe Jeta Starova -Memeti, Fakulteti Pedagogjik – Shkup- “Këndimi iso-polifonik – kod
i identitetit shqiptar në kontekstin ballkanik”
-Besnik Emini, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup-Shtypi shqiptar në Bullgari në vështrimin e autores bullgare Bojka Sokollova
-Kosovare Krasniqi, Instituti Albanologjik- Prishtinë- “Kosova si kontekst historik dhe letrar në poezinë e poetit shqiptaro-turk Mehmet Akif Ersoj”.

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

KUAZAT HUMANE TË NËNË TEREZËS, UDHËRRËFYES PËR TË SOTMEN DHE TË ARDHMEN TONË

KUAZAT HUMANE TË NËNË TEREZËS, UDHËRRËFYES PËR TË SOTMEN DHE TË ARDHMEN TONË Sot në …