Përmbajtja e programeve studimore të magjistraturës

Students-1

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup ka hapur konkursin për studimet e magjistraturës 2014/2015, në tre programet studimore:
Gjuhë shqipe, Letërsi shqipe, dhe Histori me marrëdhënie ndërkombëtare, .

Titujt që jepen në fund të këtyre studimeve dyvjeçare janë:
-Magjistër i Gjuhës shqipe
-Magjistër i Letërsisë shqipe
-Magjistër i Historisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare

ITKSHSH ka përzgjedhur që mësimdhënës në tri programet studimore të jenë profesorë të njohur shqiptarë dhe hulumtues me përvojë të dëshmuar shkencore.

Lëndët e obligueshme bartin nga 6 kredi, kurse lëndët zgjedhore nga 3 kredi. Për çdo semestër, studenti pajiset me nga 30 kredi (24 kredi nga lëndët e obligueshme dhe 6 kredi nga dy lëndë zgjedhore). Pra, tre semestrat e provimeve bartin 90 kredi (3×30), dhe 30 kredi punimi i magjistraturës, që gjithsej rrumbullakohen 120 kredi në këto studime dyvjeçare.

————————————————————————————————————————————-

 LISTA E LËNDËVE TË PROGRAMIT STUDIMOR: GJUHË SHQIPE

 SEMESTRI I PARË

Lëndët e obligueshme:

 1. Hyrje në gjuhësinë e përgjithshme
 2. Fonetikë dhe fonologji
 3. Morfologji
 4. Fjalëformimi i gjuhës shqipe

Lëndët zgjedhore:

 1. Semiotika
 2. Semantika
 3. Pragmatika

 

SEMESTRI I DYTË

Lëndët e obligueshme:

 1. Leksikologjia dhe leksikografia
 2. Morfosintaksa e gjuhës shqipe
 3. Teoria e sintaksës
 4. Dialektologjia e gjuhës shqipe dhe linguistika areale

Lëndët zgjedhore:

 1. Gjuha shqipe në kontekst ballkanik
 2. Komunikologjia
 3. Psikolinguistika

 

SEMESTRI I TRETË

Lëndët e obligueshme:

 1. Historia e gjuhës shqipe
 2. Stilistika e gjuhës
 3. Sociolinguistika
 4. Metodologjia e punës shkencore në fushën e shkencave filologjike

Lëndët zgjedhore:

 1. Gjuhësia e tekstit
 2. Historia e albanologjisë
 3. Etnolinguistika

SEMESTRI I KATËRT – PUNIMI I MAGJISTRATURËS

————————————————————————————————————————————-

LISTA E LËNDËVE TË PROGRAMIT STUDIMOR: LETËRSI SHQIPE

 SEMESTRI I PARË

Lëndët e obligueshme:

 1. Estetika e folklorit
 2. Letërsia shqiptare deri në periudhën e Rilindjes
 3. Teoritë dhe metodat letrare
 4. Metodologjia e hulumtimit shkencor

Lëndët zgjedhore:

 1. Narratologjia
 2. Letërsia shqipe dhe civilizimi
 3. Stilistika

SEMESTRI I DYTË

Lëndët e obligueshme:

 1. Folklori shqiptar
 2. Letërsia e Rilindjes Shqiptare
 3. Intertekstualiteti dhe memoria letrare
 4. Teoria e letërsisë

Lëndët zgjedhore (nga 3 kredi):

 1. Letërsia krahasimtare
 2. Komunikimi ndërkulturor
 3. Imagologjia

SEMESTRI I TRETË

Lëndët e obligueshme :

 1. Letërsia për fëmijë
 2. Interpretimi i veprës letrare
 3. Letërsia bashkëkohore shqiptare
 4. Estetika

Lëndët zgjedhore:

 1. Drama shqipe dhe teatri
 2. Literatura dhe interneti
 3. Globalizimi dhe kultura

SEMESTRI I KATËRT – PUNIMI I MAGJISTRATURËS

————————————————————————————————————————————-

LISTA E LËNDËVE TË PROGRAMIT STUDIMOR:

HISTORI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

SEMESTRI I PARË

Lëndët e obligueshme:

 1. Metodologjia e hulumtimit shkencor
 2. Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare
 3. Historia bashkëkohore botërore (shek. XIX-XX)
 4. Historia politike e Ballkanit  (shek. XIX-XX)

Lëndët zgjedhore:

 1. Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare
 2. Historia e civilizimeve
 3. Globalizimi

SEMESTRI I DYTË

Lëndët e obligueshme:

 1. Marrëdhëniet në mes të Fuqive të Mëdha pas Luftës së Dytë Botërore
 2. Diplomacia dhe politika e jashtme
 3. Historia bashkëkohore e popullit shqiptar pas vitit 1912
 4. Historia bashkëkohore e Republikës së Maqedonisë pas vitit 1918

Lëndët zgjedhore:

 1. Historia e diplomacisë evropiane dhe amerikane
 2. Bashkimi Evropian – historia, institucionet dhe marrëdhëniet
 3. Komunikimi ndërkulturor dhe identiteti

SEMESTRI I TRETË

Lëndët e obligueshme:

 1. Historia e diplomacisë së shteteve ballkanike
 2. Harta politike e Ballkanit pas Luftës së Ftohtë
 3. Maqedonia në marrëdhëniet ndërkombëtare (shek. XIX-XX)
 4. Komunikimi ndërkombëtar

Lëndët zgjedhore:

 1. Konfliktet ndërkombëtare dhe zgjidhja paqësore e konflikteve
 2. Diplomacia bashkëkohore shqiptare
 3. Diplomacia evropiane dhe Maqedonia

SEMESTRI I KATËRT – PUNIMI I MAGJISTRATURËS

————————————————————————————————————————————-

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

Informatë në gazetën LAJM, 24/26 janar 2015

Shkup – Këto ditë Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (ITSHKSH), …

53 comments

 1. Pingback: làm bằng đại học có hồ sơ gốc

 2. Pingback: incaltaminte dama

 3. Pingback: odzyskiwanie danych Białystok

 4. Pingback: geiko insurance quote

 5. Pingback: فروش سرور اچ پی

 6. Pingback: پوکه ماسه ای

 7. Pingback: nonton film gratis

 8. Pingback: CALCULATOARE

 9. Pingback: dự án sài đồng lotus

 10. Pingback: ogłoszenia usługi łowieckie Konin

 11. Pingback: Engagement Rings antwerp

 12. Pingback: apply for geico quote

 13. Pingback: auto insurance quotes comparison

 14. Pingback: Odzyskiwanie danych z telefonu Gdańsk

 15. Pingback: Start Making Money Online NOW

 16. Pingback: insurance agent geico

 17. Pingback: Computer Repair in Clermont FL

 18. Pingback: inventhelp commercial

 19. Pingback: InventHelp Company Headquarters

 20. Pingback: InventHelp New Products

 21. Pingback: 24 hours

 22. Pingback: Make $2000 Monthly on Autopilot

 23. Pingback: Antywirusy dla szkół

 24. Pingback: Make Money On Autopilot

 25. Pingback: Unique Weight Loss Method

 26. Pingback: Facebook Auto Post Like Comment

 27. Pingback: marriage counseling retreats

 28. Pingback: Get Super Slim in 7days

 29. Pingback: Odzyskiwanie smsów z telefonu

 30. Pingback: entry level jobs

 31. Pingback: geico auto insurance quote

 32. Pingback: esurance car insurance

 33. Pingback: progresive insurance coverage

 34. Pingback: the general insurance quote

 35. Pingback: https://kisstourtickets.org

 36. Pingback: site

 37. Pingback: مشاوره تحصیلی

 38. Pingback: Cheap home insurance

 39. Pingback: cheapest car for insurance

 40. Pingback: Agen Bola

 41. Pingback: latest vacancy

 42. Pingback: http://axioopoker88.co

 43. Pingback: review for InventHelp

 44. Pingback: how to get an idea patented

 45. Pingback: inventhelp office

 46. Pingback: inventhelp corporate headquarters

 47. Pingback: InventHelp review

 48. Pingback: fashion

 49. Pingback: Buy Instagram Likes

 50. Pingback: bhimarmy

 51. Pingback: protlumaczenia eu

 52. Pingback: kdppietrusinski

 53. Pingback: Największy Kot świata

Lini një Përgjigje