Udhëheqësia

Dr. Skender Asani

Drejtor

DREJTORI

Bazuar në kompetencat ligjore, Këshilli i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (ITSHKSH), më 28.10.2014 zgjodhi doc.dr. Skender Asanin për drejtor të ITSHKSH-së, i cili prej datës 30.06.2014, ishte ushtrues i detyrës së drejtorit.
Zgjedhja e dr. Skender Asanit është bërë njëzëri nga të gjithë anëtarët e Këshillit, përkatësisht me 6 votat e anëtarëve të brendshëm dhe 3 votat e anëtarëve të jashtëm të deleguar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Poashtu, zgjedhja e drejtorit të ri është verifikuar edhe në mbledhje të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.
Skender Asani është doktor i shkencave historike, autor i disa librave shkencor historik, kryetar i Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, dhe në marrëdhënie të rregullt pune në ITSHKSH si punëtor shkencor që nga viti 2008.

KËSHILLI I INSTITUTIT

 

  • Prof.dr. Sevdail Demiri (kryetar)
  • Prof.dr. Naim Halimi (zëvendëskryetar)
  • Prof.dr. Qemal Murati (anëtar)
  • Prof.dr. Sefer Tahiri (anëtar)
  • Doc.dr. Hidajete Azizi (anëtare)
  • Mr.sc. Murtezan Idrizi (anëtar)

 

  • Prof.dr. Avzi Mustafa (anëtar i jashtëm)
  • Prof.dr. Mixhait Pollozhani (anëtar i jashtëm)
  • Prof.dr. Ylber Sela (anëtar i jashtëm)