Sektorët

Në këtë institut janë të angazhuar afër 20 punëtorë, kryesisht doktorë dhe magjistra të shkencave filologjike dhe historike. Në kuadër të ITSHKSH-së, funksionojnë pesë sektorë:

  • Sektori i gjuhës shqipe
  • Sektori i letërsisë shqipe
  • Sektori i historisë së shqiptarëve në Maqedoni dhe i lëvizjeve demografike
  • Sektori i etnologjisë, historisë së artit dhe arkitekturës popullore
  • Sektori i lidhjeve të ndërsjella kulturore, historike dhe gjuhësore mes shqiptarëve dhe maqedonasve me popujt tjerë të rajonit