NJOFTIM: Mbrojtja e temës së magjistraturës së kandidatit Lulzim Kashtanjeva

Ju njoftojmë se më datë 21.05.2019 (e martë), ora 14:00, në sallën e Institutit, do
të bëhet mbrojtja publike e temës së magjistraturës:
“Mbrojtja e të drejtave të njeriut, sipas konventave ndërkombëtare”, nga
kandidati Lulzim Kashtanjeva.

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

NJOFTIM: Mbrojtja e temave të magjistraturave të kandidatëve Misim Dardhishta dhe Benjat Emini

-Për dijeni të punëtorëve shkencor të ITSHKSH-Shkup     Lënda:  NJOFTIM Dt. 8.7.2019     …