www.mon.gov.mk
Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë - Shkup
www.kultura.gov.mk
Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë - Shkup
www.arhiv.gov.mk
Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë - Shkup
www.nubsk.edu.mk
Biblioteka Kombëtare Universitare e Maqedonisë - Shkup
www.ini.ukim.mk
Instituti i Historisë Nacionale të Maqedonisë - Shkup
www.qsa.edu.al
Qendra e Studimeve Albanologjike - Tiranë
www.bksh.al
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë - Tiranë
www.albarchive.gov.al
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë - Tiranë
www.institutialbanologjik.com
Instituti Albanologjik i Kosovës - Prishtinë
www.ihp-ks.org
Instituti i Historisë së Kosovës "Ali Hadri" - Prishtinë
www.biblioteka-ks.org
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës - Prishtinë
www.aab-edu.net
Kolegji universitar AAB - Prishtinë

Tel

+389 (0) 2 3215 381
+389 (0) 2 3215 382

Sektori juridik (sekretari): lokal 113 (Blerim Qaili)
Sektori financiar: lokal 104 (Haxhere Osmani)

Email

kontakt@itsh.edu.mk

Adresa

Fahu postal: 171
Shkup, Maqedoni