Datëlindja dhe vendi: 22.03.1955, f.Shtrazë – Kumanovë
 • Naim Halimi

 • Datëlindja dhe vendi: 22.03.1955, f.Shtrazë – Kumanovë
Bashkëpunëtor i lartë shkencor
Doktor i shkencave historike

Arsimimi

 • Doktoratura: Instituti i Historisë në Tiranë, disertacioni: LKSH në trevën juglindore të Vilajetit të Kosovës 1908-1912
 • Magjistratura: Instituti i Historisë në Tiranë, tema: LKSH në trevën e Karadakut 1908-1912
 • Fakulteti Filozofik, dega Histori, Universiteti i Prishtinës


 • Marrëdhënia e punës

  2009 —-, ITSHKSH, Sektori i historisë
  1997-2008, ligjërues në Universitetin e Tetovës
  1984-1997, profesor në Sh.F. “Naim Frashëri”, Kumanovë
  1982-1983, profesor në Gjimnazin e Kumanovës

  Botimet shkencore

  1. “Lëvizja Kombëtare Shqiptare në trevën e Karadakut (1908-1912)”, Kumanovë, 2001;

  Libra tjerë në shtyp:
  1. Historia e popullsisë së Kumanovës (1600-2000) – disa personalitete të shquara shqiptare,
  2. Etnokultura në trevën shqiptare të Kumanovës,
  3. Shpërnguljet e shqiptarëve nga Kumanova – shkaqet dhe pasojat,
  4. Shqiptarët e Maqedonisë në vitet e demokracisë, etj.

  -Disa publikime nëpër revista e gazeta

  Aktivitetet shkencore

  Pjesëmarrës në disa konferenca shkencore në Shkup, Kumanovë, Tetovë, Prishtinë e Tiranë

  Aktivitetet tjera

 • Zv/kryetar i Këshillit të ITSHKSH, Shkup, etj.
 • Anëtar i kryesisë së Shoqatës së Historianëve Shqiptarë të Maqedonisë
 • Anëtar i redaksisë së revistës "Studime albanologjike", ITSHKSH, Shkup;
 • Ish-Prorektor i Universitetit të Tetovës, etj.

  Gjuhët e huaja: Serbokroatisht, frëngjisht
  E-mail: naimhalimi@live.com
  Telefon zyre: +389 (0) 2 3215 381, +389 (0) 2 3215 382
  Telefon mob: 070 206 548