Datëlindja dhe vendi: 12. 05. 1980, fsh.Nigishtan, Shkup
 • Murtezan Idrizi

 • Datëlindja dhe vendi: 12. 05. 1980, fsh.Nigishtan, Shkup
Asistent hulumtues
Magjistër i shkencave historike

Arsimimi

 • -Doktorant në Universitetin e Sakarjasë në Turqi, dega Histori e përgjithshme, tema e punimit “Identiteti shqiptar gjatë historisë”;
 • -Magjistratura në Universitetin e Sakarjasë në Turqi, dega Historia Islame dhe Arti;
 • -Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup;
 • -Medreseja “Isa Beu” në Shkup;
 • -Shkolla fillore në fsh.Nigishtan, Shkup.


 • Marrëdhënia e punës

 • Prej vitit 2012 i punësuar në ITSHKSH, në fillim si administrator, ndërsa prej vitit 2013 si asistent i ri hulumtues;
 • Bibliotekist në Shtëpinë botuese “Logos-A” – Shkup;
 • Më parë është marrë me përkthime private nga gjuha turke;


 • Aktivitete shkencore:

 • Punimi i magjistraturës me temë “Manastiri (Bitolla) në Shek XIV dhe XV-të”.
 • Pjesëmarrje në konferencën shkencore “Themelimi i Sulltanatit Osmanë dhe drejtimi i tyre drejtë Rumelisë”.


 • Gjuhët e huaja: Maqedonisht dhe turqisht, shërbehet edhe me arabisht dhe anglisht
  E-mail: m_idrizi001@hotmail.com
  Telefon mob: +389(0)70 372 198, dhe +389(0)70 286 210