Datëlindja dhe vendi: 01.12.1969, Shkup
 • Bukurie Mustafi

 • Datëlindja dhe vendi: 01.12.1969, Shkup
Bashkëpunëtore e lartë shkencore
Doktore e shkencave filologjike

Arsimimi

 • Doktoratura (2008): Në Fakultetin Filologjik të Shkupit, mbrojti disertacionin me temë: “Gjuha e romanit ‘Lumi i Vdekur’”, dhe mori titullin Doktor i Shkencave Filologjike;
 • Magjistratura (2000): Në Fakultetin Filologjik të Shkupit, me temë: “Rasat në gjuhën maqedone dhe shqipe”, ku mori titullin Magjistër i gjuhës shqipe;
 • Fakulteti Filologjik i Shkupit, grupi: Gjuhë dhe letërsi shqipe;
 • Shkollë fillore dhe të mesme të mbaruara në Shkup.


 • Marrëdhënia e punës

 • Nga viti 2009 u punësua në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Shkup - Bashkëpunëtore shkencore, dhe më 2014 ngritet në thirrje Bashkëpunëtore e lartë shkencore.
 • 1995-2009, Profesor i Gjuhës dhe i letërsisë shqipe në shkollën e mesme ekonomike “Arseni Jovkov” në Shkup;


 • BOTIME:

 • 1. Gjuha e romanit “Lumi i Vdekur” i Jakov Xoxës, Shkup, 2011.
 • 2. Rreth tipareve gjuhësore të gazetës “Shkupi” (1911-1912), Shkup, 2013


 • Punime shkencore:

 • 1. Gjuha e grave dhe variacioni i të folurit popullor në ligjërimin letrar, “Studime albanologjike”, nr. 1, Shkup, 2009.
 • 2. Rreth huazimeve gjuhësore, “Studime albanologjike”, nr. 2, Shkup, 2010.
 • 3. Vëzhgime mbi leksikun e të folmeve shqipe të Maqedonisë, “Studime albanologjike”, nr. 5, Shkup, 2012.
 • 4. Probleme drejtshkrimore të standardit dhe përdorimi i shkronjës madhe, “Scupi”, nr. 2, Shkup, 2012.
 • 5. Çështje alfabetore në gazetat “Albania” (1897-1909), “Albanija” (1902-1906) dhe “Shkupi” (1911-1912), “Studime albanologjike”, nr. 8, Shkup, 2013.
 • 6. Mbi disa leksema popullore artizanale, “Studime albanologjike”, nr. 10, Shkup, 2015.


 • Aktivitetet shkencore

 • 18 prill 2012 - Konferencë shkencore organizuar nga ITSHK-ja, tema: “Identiteti shqiptar dhe roli i trashëgimisë kulturore në mbrojtjen e tij", ligjëratë: “Gjurmëve të veshjes popullore”.
 • 13 qershor 2012 - Konferencë shkencore organizuar nga ITSHK-ja, tema: Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, vepër me vlera të mëdha kombëtare, kumtesa: Probleme drejtshkrimore të standardit dhe përdorimi i shkronjës madhe.
 • 17 prill të vitit 2013, projekti: “Vlerat e trashëgimisë kulturore të shqiptarëve dhe identiteti kombëtar me rastin e ”Ditës Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Vlerave Arkeologjike”, në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, ligjëratë: Letërsia shqipe si dokument gjuhësor i një kohe.
 • Më 22 nëntor 2013, në Ditën e Alfabetit të Gjuhës Shqipe, konferencë e organizuar nga “Muzeu i Alfabetit Shqip” në Manastir me temë “105 vjetori i Alfabetit Shqip”, kumtesë : “Çështje alfabetore në gazetat në fillim të shek. XX”.
 • 30 shtator 2014 - Konferencë e organizuar nga ITSHK-ja në fushë të etnografisë “Sfidë e trashëgimisë kulturore” dhe paraqitje me kumtesë me titull: “Lojërat popullore një trashëgimi e harruar”.
 • 21 nëntor 2014 - Konferencë e organizuar nga ITSHK-ja në fushë të gjuhës me temë: "Shaban Demiraj - figurë e shquar e albanologjisë dhe ballkanologjisë" dhe paraqitje me kumtesë me titull: “Studiues me kontribute thelbësore në fushën e morfologjisë historike të shqipes dhe të ballkanologjisë”.


  Aktivitetet tjera

 • Udhëheqëse e projektit të ITSHK-së “Veshja e shqiptarëve të Maqedonisë”, fusha Etnologji gjatë vitit 2009-2012.
 • Pjesë e redaksisë nga numri i parë i revistës “Studime albanologjike” të botuara nga ITSHK-ja.
 • Anëtare e Këshillit të ITSHKSH, Shkup, etj.


 • Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht
  E-mail: mbukurie@gmail.com
  Telefon zyre: +389(0)23215381
  Telefon mob: 070 393 354