Datëlindja dhe vendi: 05.04.1974 f.Sllatinë, Tetovë
 • Agron Salihi

 • Datëlindja dhe vendi: 05.04.1974 f.Sllatinë, Tetovë
Asistent hulumtues
Magjistër i shkencave demografike

Arsimimi

 • Magjistratura: Universiteti shtetëror i Tetovës, FSHMN, dega “Gjeografi regjionale”, tema: “Lëvizjet demografike në Rajonin e Pollogut”(1953-2002)", (2013);
 • Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, dega Gjeografi (2000), Universiteti Shtetëror i Tetovës;
 • Gjimnazi i Tetovës ,,Kiril Pejçinoviq".


 • Marrëdhënia e punës

 • 2007, ITSHKSH, asistent hulumtues, Sektori i Historisë së shqiptarëve në Maqedoni dhe lëvizjeve demografike.
 • Profesor në shkollën fillore ,,Kirili dhe Metodi” në Tetovë (2006).


 • Punimet shkencore:

 • 1.Vështrimi sociogjeografik i komunës së Tearcës, "Gazeta e Tetovës", numër 51, 19 janar 2001;
 • 2. Karakteristikat demografike të Pollogut (1953-2002), ″Studime Albanologjike"3, ITSHKSH 2011, Shkup, fq.165-179;
 • 3. Kapacitetet e komunës së Tearcës për tërheqjen e turistëve, SCUPI nr.3, ITSHKSH, 2012, Shkup, fq. 213-223;
 • 4. Toponimia e fshatit Sllatinë të Tetovës, SCUPI nr.V, ITSHKSH, 2014, Shkup, fq. 191-199;
 • 5. Ndryshimet demografike në qytetin e Shkupit nëperiudhën 1948-1971, "Kërkime Historike"7, SHHSHM, 2013, Shkup, fq. 43-52;


 • Aktivitetet shkencore

 • Disa punime nëpër revista shkencore si dhe pjesëmarrje nëpër konferenca shkencore në Shkup, Tetovë, Strugë, Korçë etj.
 • Sekretar i revistës “Scupi”, ITSHKSH, Shkup;
 • Sekretar i revistës “Kërkime historike”, SHHSHM, Shkup.


  Aktivitetet tjera

 • Udhëheqës i projektit "NATYRA - plan lokal i veprimit në mjedis” në Komunën e Tearcës, 2005.


 • Gjuhët e huaja: maqedonisht, suedisht
  E-mail: agron.salihi@yahoo.com
  Telefon zyre: +389(0)23215387
  Telefon mob: 070658939 dhe 070210629