Studime Pasdiplomike

KONKURS për studime të magjistraturës

Në pajtim me Ligjin për Arsim të lartë, Statutin e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, vendimin e Këshillit të Institutit (numër 0201-211/6) i miratuar në datën 01.06.2015., shpallet:   K O N K U R S Për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë – studime të magjistraturës, …

Lexo më shumë »

Ndahen indekset e parë për magjistrantët në ITSHKSH

Shkup, 02.03.2015 – Sot ishte ditë e veçantë për Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, dhe për zhvillimin e shkencës shqiptare në Maqedoni. Praktikisht filloi funksionimi i studimeve pasdiplomike të magjistraturës, në programin studimor “Histori dhe marrëdhënie ndërkombëtare”. Drejtori i ITSHKSH-së, Dr. Skender Asani, indeksin e …

Lexo më shumë »

Informatë në gazetën KOHA, 27 janar 2015

Na duhen kuadro më të specializuar Shkup, 26 janar – Në studimet pasdiplomike që priten të çelen gjatë vitit akademik 2014- 2015 Instituti i Trashëgimisë do të angazhojë edhe profesorë të huaj për të ligjëruar në leksione të veçanta. Ndërsa kuadri shkencor që në përgjithësi do të ligjërojë në ciklin …

Lexo më shumë »

Informatë në gazetën LAJM, 24/26 janar 2015

Shkup – Këto ditë Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (ITSHKSH), hapi konkursin për regjistrimin e studentëve në studimet e magjistraturës në tre drejtime studimore: Gjuhë shqipe, Letërsi shqipe dhe Histori me marrëdhënie ndërkombëtare. Në secilin nga këto drejtime, parashihet të pranohen nga 30 studentë “Është …

Lexo më shumë »