Tel

+389 (0) 2 3215 381
+389 (0) 2 3215 382

Sektori juridik (sekretari): lokal 113 (Blerim Qaili)
Sektori financiar: lokal 104 (Haxhere Osmani)

Email

kontakt@itsh.edu.mk

Adresa

Fahu postal: 171
Shkup, Maqedoni
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup